Wszystkie wpisy

Przemysł farmaceutyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Republice Federalnej Niemiec. Szybko starzejące się społeczeństwo oraz rosnąca świadomość zdrowotna mieszkańców tego kraju zwiększa popyt zwłaszcza…

 

Inaczej niż w Polsce, osoby prowadzące własną działalność w Niemczech nie mają obowiązku odprowadzania składek emerytalnych. O odpowiednie zabezpieczenie finansowe w wieku emerytalnym muszą zadbać sami. Obowiązek płacenia…

 

Zapotrzebowanie na pracowników w niektórych zawodach w Niemczech jest tak duże, że władze regionalne poszczególnych landów postanowiły zaoferować Polakom kształcenie zawodowe oraz pracę, aby zapełnić istniejące wakaty. Niemcy…

 

Podatek obrotowy, nazywany w Niemczech Umsatzsteuer lub Mehrwertsteuer, jest odpowiednikiem polskiego podatku VAT, potocznie zwanego podatkiem od wartości dodanej. Z podatkiem tym będzie miał do czynienia każdy przedsiębiorca…