Wszystkie wpisy

Styl w tłumaczeniach to bardzo ważny element całości. Każdy profesjonalny tłumacz, zdaje sobie sprawę z faktu, że im lepiej będzie kształtował tłumaczony tekst, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że…

 

Przeciętny Polak popełnia bardzo dużo błędów językowych. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że posługuje się złymi formami wyrazów, związków frazeologicznych, pewnych kolokacji. Jak rodzi…

 

Poprawna pisownia nazewnictwa polskich aktów prawnych, choć sama w sobie nie jest trudna, nastręcza wiele kłopotów tłumaczom. Dlatego warto przybliżyć zasady pisowni małych i wielkich liter w polskich…

 

Mając na myśli specyfikę jakiegoś języka, często mówimy o pewnych jego cechach, (zwłaszcza w kontekście działań agitacyjnych, perswazyjnych) – „to taka frazeologia”. W związku z powyższym w prasie,…