Wszystkie wpisy

Ze względu na dynamiczność mowy żywej, procesów językowych i wciąż postępującej cywilizacji, bycie tłumaczem, to inwestowanie w ciągły rozwój. Jak każda profesja, także i ten zawód, charakteryzuje się…

 

Tłumacz musi być erudytą, pozwala mu to lepiej interpretować otaczającą nas rzeczywistość. Także w dziedzinie teorii przekładu, musi operować pojęciami i fachową terminologią. Wzbogaca to jego warsztat i…

 

Jeden z najbardziej podstawowych podziałów języków, uwzględnia podział, ze względu na możliwości odmiany rzeczowników i przymiotników w języku. Tym samym wyróżniamy języki fleksyjne i niefleksyjne. Fleksja, czyli odmiana…

 

Różnorodność kulturowa języków jest dla tłumacza kwestią determinującą jego podejście do przekładu. Każdy język ma swoje korzenie, historię, uwarunkowania i cechy charakterystyczne. Z tym wszystkim przychodzi się zmierzyć…

 

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych teorii tłumaczenia, mówi, że języki są nieprzekładalne. Ludzie mówiący innymi językami, prezentują odrębne kultury i rzeczywistości. Tłumaczowi nigdy nie uda się w pełni odwzorować…

 

Nazwy własne w tłumaczeniach stanowią poważny problem dla początkującego tłumacza, przede wszystkim dlatego, że wielu klientów żąda tłumaczenia wszystkiego, co w danym tekście się znajduje. Problem można analizować…

 

Początkujący tłumacz przysięgły, wchodząc na ścieżkę kariery zawodowej, staje przed wieloma dylematami. Na tej drodze, po której dopiero zaczynamy się poruszać, wiele znaków wskazujących jak iść, okazuje się…

 

Uprawiając zawód tłumacza musimy mieć pełną świadomość wszelkich aspektów, związanych z prawnym funkcjonowaniem naszej profesji, przede wszystkim dlatego, że przedmiotem naszej działalności jest tekst. Czy nieznajomość prawa szkodzi?…

 

Przynależność Polski do Unii Europejskiej, otworzyła przed Polakami nowe horyzonty myślenia i działania. Jednym z efektów wejścia do UE jest poszerzające się słownictwo, dotyczące terminologii unijnej. Mają na…