Wszystkie wpisy

Zacząć trzeba od definicji neologizmu. Według „Słownika języka polskiego” jest to zwrot, wyraz lub znaczenie, które powstaje jako nowe w danym języku. Język jest tworem dynamicznym, ciągle się…

 

Każdy doświadczony tłumacz, niejednokrotnie spotkał się w swojej karierze ze skrótem, który przysłowiowo „powalił go na łopatki”. Problem skrótów istnieje w każdym języku. Oczywistym jest, że tłumacze, w…

 

Tytułowy problem w dyskusjach zawodowych tłumaczy to temat- rzeka. Idiom jest osobliwością językową charakterystyczną dla danego języka, jego przetłumaczenie na inny język prowadzi do zabawnych rezultatów. To o…

 

Każda praca nad tekstem staje się znacznie łatwiejsza i szybsza, jeśli dokładnie poznamy możliwości edytora i pozostałych programów komputerowych, których do tego używamy. Pozwala nam to lepiej zorganizować…

 

Kolejna kategoria cyberprzestępczości jest bardzo istotna z punktu widzenia tłumacza. Obejmuje bowiem nie tylko oprogramowanie, ale i rozmaite systemy i bazy danych, z jakich korzysta się na co…