Wszystkie wpisy

W pierwszej części zajęliśmy się problemami ze zdrowiem typowymi dla długotrwałej pracy przy komputerze. Jednak nie jest to jedyny czynnik, który może powodować choroby zawodowe u tłumaczy (a…

 

Chorobą zawodową nazywamy pogorszenie się stanu zdrowia pracownika w wyniku działania na jego organizm destrukcyjnych czynników, występujących w jego normalnym środowisku pracy. Problemy zdrowotne tego typu dotyczą obecnie…

 

Polacy robią nagminne błędy w pisowni przedrostków z różnymi częściami mowy. Bardzo często także i media kreują niepoprawne zasady – mamy problemy między innymi z przedrostkami: „mini”, „ekstra”,…

 

Wydawałoby się, że zasady pisowni wielką literą są banalne i znać je powinien każdy, kto skończył edukację choćby na poziomie podstawowym. Praktyka jednak wskazuje, że zarówno przeciętny Polak,…