Co myślą Niemcy o polskim przedsiębiorcy?

Wizerunek to wyobrażenie o danym obiekcie. Najlepiej gdyby skojarzenia były o charakterze pozytywnym. Nie zawsze jednak wizerunek jest prawdziwym odzwierciedleniem danej jednostki, często to utrwalone wyobrażenia, które komponowały się przez dłuższy okres czasu. Powstały wizerunek nie jest łatwo zmienić. W przypadku wizerunku firm mówi się o jej tożsamości. To pierwsze skojarzenie jakie nasuwa się po usłyszeniu nazwy czy zobaczeniu logotypu. Wizerunek prowadzi do szeregu odczuć, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę zdobytych czy potencjalnych klientów. Tutaj wyróżnia się przede wszystkim mniejszą obawę w wyborze zakupów czy zaufanie do danego przedsiębiorstwa. To, jeśli weźmiemy pod uwagę wizerunek pozytywny. Istnieje jednak także wizerunek o charakterze nijakim – kiedy potencjalni klienci są obojętni w stosunku do charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz negatywny, gdy szkodzi reputacji firmy, a potencjalni klienci są źle nastawieni do jej działalności.

Wśród działań marketingowych wylicza się także globalny wizerunek firmy. Z nim do czynienia mamy w przypadku, kiedy firma prowadzi swoją działalność nie tylko na terenie ojczystego kraju, ale także na polu zagranicznym. W tym przypadku szczególnie ważne wydają się być kampanie wizerunkowe i dobra promocja przedsiębiorstwa zwana Brandingiem. Zaistnienie na rynku zagranicznym jest dużo trudniejsze niż w przypadku rynku rodzimego.

W niniejszym artykule zawarte zostały informacje na temat wizerunku polskich przedsiębiorstw na terenie Niemiec. Jak wynika z badań Niemcy są najważniejszym partnerem w branży handlowej Polski. Aż 26 procent krajowego eksportu trafia właśnie do nich. Na niemieckim rynku jest zarejestrowanych około 20.000 polskich firm. Istnieją jednak bariery wizerunkowe, które uniemożliwiają odniesienie całkowitego sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim.

Poniższa tabela przedstawia najczęściej wymieniane bariery, jakie towarzyszą działalności polskich firm na terenie Niemiec. Podzielono je na te wynikające z wizerunku kraju oraz samych przedsiębiorstw. Wzięto też pod uwagę ocenę samego mieszkańca Polski.

Wizerunek Polski

Wizerunek Polaka

Wizerunek polskiej firmy

Ma charakter nijaki, często negatywny.Polacy są postrzegani jako uparci, małostkowi, lekceważący

nadmiernie przywiązani do tradycji, konserwatywni

Polskie firmy postrzegane są jako niesolidne i nieprofesjonalne

Brak promocji kraju na rynku niemieckim

Polak jako złodziej samochodów w Niemczech Brak wiary w profesjonalne podejście biznesowe Polaków
Brak informacji o kraju, brak

spójnego wizerunku

Polaków często charakteryzuje zbyt niskie wyedukowanie. W szczególności przekłada się to na barierę językowąBrak zaufania do polskich

partnerów biznesowych:

niepewność umów, ryzyko, niesolidności, niedotrzymywanie terminów, skomplikowana struktura

decyzyjna

Polska gospodarka uważana jest za tradycyjną i mało innowacyjną

Przekonanie o niskiej jakości

polskich produktów jak również o tym, że polskie przedsiębiorstwa wytwarzają tanie produkty

Polska jest w większości krajów postrzegana jako kraj wschodni

Trudności w przekonaniu do

nowoczesnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwami

Polskie przedsiębiorstwa uważane są za zamknięte na partnerstwo

z zachodnimi firmami

Polskie przedsiębiorstwa postrzegane są jako inwestujące krótkoterminowo, z nastawieniem na szybkie zyski

Badania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej pokazały również pozytywne nastawienie Niemców do polskich przedsiębiorstw a w szczególności polskich pracowników. Wśród zalet najczęściej wymieniano pracowitość, zaangażowanie i optymistyczne nastawienie. Dużym plusem jest też wykształcenie Polaków. Niemcy najczęściej chwalili polskich pracowników za profesjonalizm i fachowość w działaniu. Pracownicy są najczęściej dobrze wyedukowani i wydają się być specjalistami w swojej dziedzinie. Współpraca pomiędzy Niemcami i Polakami jest również pożądana ze względu na sugerowane niższe wynagrodzenie niż ma to miejsce w przypadku biznesu rodzimego.

Na przestrzeni kilku lat wizerunek polskiego przedsiębiorcy działającego na terenie Niemiec, czy tych, którzy współpracują z niemieckimi inwestorami uległ poprawie. Negatywne cechy jakie opisane zostały w tabeli to wpływ głównie emigrantów pracujących na rynku niemieckim przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wtedy postrzegano Polaków najczęściej jako złodziei, pijaków i kombinatorów, którzy trudnili się głównie sprzątaniem czy pracami na budowach. Obecnie polscy przedsiębiorcy na terenie Niemiec również zajmują sporą część branży budowlanej, lecz są w niej postrzegani jako fachowcy. Rozwinął się również handel. Mieszkańcy Niemiec coraz pochlebniej wypowiadają się na temat Polaków, którzy imają się trudnych zajęć, załatali oni bowiem tą część rynku w jakiej nie chcieli pracować Niemcy. Poprawa wizerunku Polaków i polskich przedsiębiorstw ma znaczący wpływ na wzrost inwestycji na terenie Niemiec. Aż 20% ankietowanych wylicza, iż zamówienia na produkty polskie na niemiecki rynek wzrosną. Mimo kryzysu relacje gospodarcze wciąż ulegają poprawie.

Nadal jednak główną barierą są różnice kulturowe, do których przedsiębiorstwo musi się dostosować. Nie zawsze produkt, który zdobył uznanie wśród klientów polskich równie dobrze poradzi sobie na rynku zagranicznym. Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jest też głównie zależny od wizerunku naszego kraju. Ten tworzony jest poprzez promocję i inne działania marketingowe, którymi w głównej mierze zajmują się:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (ogólna promocja Polski),

 • Ministerstwo Gospodarki (promocja gospodarcza kraju),
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (promocja inwestycji),
 • placówki dyplomatyczne (w tym Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad

i Konsulatów RP),

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Krajowa Izba Gospodarcza.

Niestety wciąż notuje się zbyt niską znajomość krajowej marki wśród mieszkańców Niemiec. Przede wszystkim nie ma programu budowania wizerunku naszego kraju. Na przełomie kilku lat Niemcy głównie pamiętają tylko jedną kampanię promującą Polskę, a tym samym polskich przedsiębiorców. Była to promocja Polski jako kraju partnerskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2011 w Berlinie, podczas których Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała kampanię pod hasłem „Move Your Imagination”.

Wizerunek polskich przedsiębiorstw w niemieckich mediach kreują przede wszystkim informacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, te są głównie pozytywne. Dostrzega się tym samym polski potencjał i wzrost atrakcyjności polskiej gospodarki.

Na wizerunek polskich przedsiębiorstw w Niemczech wpływ ma nie tylko postrzeganie naszego kraju czy emigranci, którzy tłumnie osiedlili się w tym kraju. Tworzone są również skojarzenia związane z Polską, które przekładają się na procesy biznesowe. Niemcy w szczególności kojarzą Polskę w historią – tutaj główna rolę odgrywa II wojna światowa. Pozytywnie również wypowiadają się na temat przyrody, w tej kwestii chwalą głównie krajobrazy. Polska kojarzy im się też ze słynnymi Polakami jak Chopin, Wałęsa czy Jan Paweł II. Nie brakuje też skojarzeń negatywnych, wśród nich głównie wylicza się takie cechy jak liczne kradzieże, pijaństwo Polaków czy nudna i szara Polska. Według przeprowadzonych badań (projekt badawczy Fachhochschule des Mittelstandes w Bielefeldzie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) lepiej na temat naszego kraju i Polaków wypowiadają się mieszkańcy Niemiec, którzy odwiedzili Polskę lub prowadzili interesy biznesowe z naszymi przedsiębiorcami. Pozytywnie na temat relacji wypowiedziało się aż 74% ankietowanych.

Znikoma promocja polskich przedsiębiorstw wpływa niekorzystnie na znajomość polskich marek w Niemczech. Ankietowani w większości nie potrafili wymienić ani jednej z tych, która jest dostępna na zachodnim rynku. Jeśli już zdarzyła się odpowiedź twierdząca głównie dotyczyła polskiej wódki (Wyborowa) lub artykułów gospodarstwa domowego (Amica, Zelmer). Niemcy też znają firmę przewozową LOT i usługi stacji benzynowych Orlen. Produkty żywnościowe nawet jeśli są dostępne na rynku niemieckim nie są kojarzone z Polską. Niemcy nie mają najczęściej świadomości, że korzystają z tego typu produktów na co dzień.

Ankietowani pytani o możliwe inwestycje na terenie kraju, w których z powodzeniem odnalazłyby się polskie przedsiębiorstwa najczęściej wymieniają przetwórstwo i produkty bio. Szansą według nich jest też polska gastronomia.

Według badań wizerunkowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska powinna skuteczniej promować polskich przedsiębiorców poprzez na przykład organizację niemiecko-polskich konwencji lub innych wydarzeń, na jakich będzie można spotkać potencjalnych partnerów biznesowych. Grupa inwestorów z Berlina zaproponowała nawet, by pomóc polskim małym i średnim przedsiębiorstwom wypromować się za pośrednictwem internetu. Zaoferowali pomoc w tłumaczeniach ich stron internetowych i odpowiednie pozycjonowanie w wyszukiwarce Google.

Aby polepszyć wizerunek polskiego przedsiębiorstwa w Niemczech trzeba też dążyć w kierunku wykreowanego, doskonałego obrazu przedsiębiorcy, jaki jest tam najbardziej pożądany. Według projektu badawczego Fachhochschule des Mittelstandes w Bielefeldzie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która została sfinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.(ED) istnieją cechy, jakie dominują wśród idealnych przedsiębiorców działających na terenie Niemiec. Pożądani przedsiębiorcy :

 • są zdyscyplinowani,
 • są godni zaufania,
 • mają nabyte poczucie obowiązku,
 • są świadomi wykonywanych obowiązków,
 • są rzeczowym rozmówcą i negocjatorem,
 • terminowo wykonują powierzone zadania,
 • sprawiają, iż ich praca nie jest uzależniona od stresu związanego z wykonywanymi zadaniami,
 • świadomie podejmują decyzje,
 • są zorientowani na wynik,
 • właściwie zarządzają pracownikami,
 • są otwarci na zmiany,
 • nie uciekają od problemów i chętnie je rozwiązują,
 • potrafią długofalowo planować,
 • są aktywni i nastawieni na sukces.

Według badaczy istnieją wspólne cechy, jakie łączą przedsiębiorców niemieckich i polskich. To dzięki nim możliwa jest współpraca między nimi. Przedsiębiorcy zarówno polscy jak i niemieccy są sumienni i odpowiedzialni. Cechuje ich dobra organizacja i zdolność podejmowania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *