Czy możemy tłumaczyć imiona?

Tłumaczenie imion jest dość specyficznym zabiegiem dla klasycznego przekładu, ponieważ, co do zasady imion się nie tłumaczy. W toku doświadczeń translatora, pojawiają się specyficzni klienci, którzy żądają przetłumaczenia imienia, co gorsza nawet w dokumentach.

Zagadnienie to urasta do rangi problemu wtedy, gdy klient żąda tłumaczenia imienia w przekładzie uwierzytelnionym. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim imion, które mają polskie odpowiedniki. Należy pamiętać, że tłumacz przekłada oryginalny tekst, a w przypadku dokumentów, nie posiada uprawnień do spolszczania imion, a tym bardziej nazwisk swoich klientów. Są jednak kraje, w których tego typu zabiegi i niedociągnięcia transkrypcyjne nie są w ogóle brane pod uwagę, np. na Ukrainie. Mając jednak na uwadze porządek prawny, a także swój interes, wystrzegajmy się tego typu zabiegów, chyba że przemawia za tym jakaś szczególnie uzasadniona sytuacja.

Zasada nieprzetłumaczalności imion, widnieje w kodeksie tłumacza.

Tłumaczenie imion może mieć jedynie nieoficjalny charakter. Imiona można przetłumaczyć dla wiedzy osoby zainteresowanej, jednak wiedza ta, może być podana tylko do wiadomości prywatnej. Warto wskazać, że większość imion polskich ma etymologię łacińską. Poznanie jej powinno mieć charakter indywidualny. Co innego profesjonalne tłumaczenie imion…

Zgodnie z postanowieniami kodeksu tłumacza przysięgłego:

„Nazwy własne zapisywane alfabetem niełacińskim, powinny być transkrybowane lub transliterowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez powołaną do tego instytucję dla danego języka docelowego”.

Zatem regulacja prawna, dotycząca zawodu tłumacza przysięgłego, rygorystycznie i stanowczo zabrania tłumaczenia imion, także tych transkrybowanych.

W samym tekście przekładu, należy trzymać się wytycznych, jakie powszechnie obowiązują. Wszelkie tłumaczenia, wyrastające poza oficjalny kanon, można podawać, opatrując je odpowiednim przypisem. Jest to typ uwag nie związanych bezpośrednio z treścią dokumentu.

Pamiętaj!

Jeżeli klient żąda od tłumacza przekładu imion zawartych w danym dokumencie, nigdy tego nie rób. Tłumacząc takiej osobie, dlaczego imienia nie można przełożyć na inny język, powołaj się na adekwatne ustawy i paragrafy. Gdy to nic nie da, lepiej nie podejmuj się zlecenia.

Jedyną instytucją uprawnioną do spolszczania, nadawania nowego brzmienia imionom jest Urząd Stanu Cywilnego. Nawet w sytuacji, gdy cudzoziemiec otrzymuje obywatelstwo polskie, nie mamy uprawnień do spolszczenia jego imienia. Dlaczego? Prosty przykład: jeden translator przetłumaczy imię w dokumencie, drugi tłumacz, w równie ważnym dokumencie, tego nie zrobi. Urząd Stanu Cywilnego będzie miał do czynienia z dwoma innymi osobami, co może rodzić poważne konsekwencje prawne. Jak myślicie dla kogo?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *