Czy osoba niepełnosprawna ruchowo może pracować jako tłumacz?

17 września 2019
Praca tłumacza adresowana jest do każdego, kto posiada odpowiednie umiejętności i wykształcenie. Tak naprawdę aby właściwie wykonywać ten zawód najistotniejsze jest rzetelne i uczciwe wykonywanie tłumaczeń, reprezentujących także odpowiedni poziom gramatyczny i merytoryczny.Tego rodzaju zawód jest, więc jak najbardziej odpowiedni dla osoby niepełnosprawnej, szczególnie przypadku gdy, praca wykonywana jest zdalnie, lub na zasadzie freelancingu. Osoba niepełnosprawna zyskuje komfort w pracy w domu, w środowisku odpowiednio zaadaptowanym do jej potrzeb. Praca na zasadzie freelancingu pozwala na dozowanie pracy według własnych możliwości, oraz potrzeb.

Praca w biurze

W przypadku gdyby osoba niepełnosprawna chciała podjąć pracę w określonym biurze tłumaczeniowym, konieczne jest odpowiednie dostosowanie miejsca pracy według obowiązujących obecnie standardów. Tego rodzaju konieczność jednak w żadnym stopniu nie zniechęca potencjalnego pracodawcy. Dzięki odpowiednim programom wizerunek osoby niepełnosprawnej jako pracownika nabrał zupełnie innego znaczenia. Co więcej, dzięki odpowiedniemu wsparciu pracodawcy zaczynają dostrzegać zalety zatrudniania osób niepełnosprawnych, co znacznie może przyczynić się do rozwoju ich firmy. Dla pracodawcy przystosowanie i adaptacja istniejącego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie stanowi żadnego problemu, ponieważ może otrzymać całkowity zwrot kosztów. Warunkiem jest zatrudnienie pracownika na okres co najmniej 36 miesięcy, który wcześniej zarejestrował się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Ponadto pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia utworzonego dla niepełnosprawnego pracownika stanowiska. Jednak zanim to nastąpi oprócz wcześniej wspomnianego 36 miesięcznego zatrudnienia, konieczne jest otrzymanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej prawidłowego przystosowania stanowiska pracy do potrzeb zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. W ten sposób pracodawca może się ubiegać na przykład o zwrot kosztów zakupu oprogramowania z którego miałby korzystać pracownik niepełnosprawny, czy urządzeń technologii wspomagających.Co więcej, pracodawcy otrzymują także refundację kosztów jakie ponieśli przeszkalając pracownika, a także, tu ciekawostka, zwrot kosztów zatrudnienia drugiego pracownika, który miałby pomagać niepełnosprawnemu pracownikowi w pracy. Ponadto pracodawca otrzymuje też zwolnienie z opłat do PFRON, Widzimy więc, że tak długa lista bonusów wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika, nie może budzić wątpliwości, że jest on mile widzianym przez pracodawców. Tym bardziej, że osoby niepełnosprawne to w wielu przypadkach osoby wykształcone, o bardzo szerokich horyzontach i imponujących kompetencjach. Dla takich osób z pewnością kariera w tłumaczeniach nie powinna sprawić większych problemów. Osoby niepełnosprawne dysponują niekiedy zdecydowanie lepszym warsztatem tłumaczeniowym, niż ich pełnosprawni konkurenci. Jeśli zatem kandydat na tłumacza ukończył studia wyższe, lub posiada odpowiednie umiejętności nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy.

Przywileje niepełnosprawnego pracownika

Zatrudnionym na umowę o pracę pracownikom przysługują określone przywileje. Przede wszystkim dotyczą one czasu pracy. W przypadku pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo. Nieco mniej pracuje pracownik ze znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jego czas pracy nie powinien być większy niż 35 godzin tygodniowo, co daje liczbę 7 godzin dziennie. Ponadto w czasie pracy pracownika niepełnosprawnego pracodawca musi wygospodarować piętnastominutową przerwę na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jeśli pracodawca zatrudnia osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, to konieczne jest pamiętanie o przysługującym mu dodatkowym urlopie, w liczbie dziesięciu dni roboczych. Wszystkie przepisy dotyczące zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego pracodawca możne znaleźć w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w Kodeksie pracy.

Poradnictwo zawodowe

Zanim osoba niepełnosprawna podejmie decyzję o podjęciu pracy wcześniej skorzystać z możliwości z poradnictwa zawodowego, a także informacji zawodowej. Tego rodzaju instytucja pozwala na zaznajomienie się z obecną sytuacją, panującą na rynku pracy, a także o przewidywanych kierunkach zmian. Z pomocy mogą korzystać również sami właściciele firmy, na przykład w zakresie wspierania rozwoju pracowników i swojego własnego.Brak możliwości poruszania się w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie w byciu dobrym pracownikiem. Niepełnosprawność nie powinna być czynnikiem dyskwalifikującym kandydata w procesie rekrutacyjnym, bo w przeciwnym razie musielibyśmy mówić o dyskryminacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oferowana praca jest ściśle powiązana z aktywnością ruchową, co może czasem sprawiać problem w przypadku chęci podjęcia pracy jako tłumacz ustny. Oczywiście i w tym przypadku nie należy generalizować, ponieważ jak doskonale wiemy, praca tłumacza ustnego może odbywać się na wielu różnych polach. Ścieżka kariery w środowisku tłumaczy stoi otworem dla osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że fizyczność nie jest bezpośrednim czynnikiem, który decyduje o jakości pracy tłumacza.Pracodawcy na ogół mają bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Z reguły posiadają one większe zainteresowanie pracą, niż osoby sprawne fizycznie. Często praca jest dla nich możliwością realizacji planów, swoistą samorealizacją, spełnieniem postawionego sobie celu. Zaangażowanie w wykonywaną pracę znacznie przewyższa zaangażowanie osób zdrowych.Większość osób niepełnosprawnych posiada także więcej czasu na samokształcenie się. Praca tłumacza posiada tą specyfikę, która nie pozwala na dyskwalifikowanie osób, ze względu na ich niepełnosprawność ruchową. Mentalność Polaków zmienia się, pracodawcy stają się coraz bardziej otwarci na ludzi niepełnosprawnych, tym bardziej, że prowadzona polityka pracy w stosunku do takich osób, pozostaje dla nich korzystna.Istotna jest nie tyle branża w której osoba niepełnosprawna zamierza się realizować, ale aby potrafiła wytrwać , a także wykorzystać wszelkie dostępne wsparcie i starać się uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy niezależnie fizycznych barier.Pomimo postępu w społeczeństwie , osoby niepełnosprawne wciąż są niedostatecznie widoczne w miejscach pracy. Według przeprowadzonych badań absolwenci niepełnosprawni są w stanie osiągnąć podobne, a niekiedy nawet wyższe wyniki, niż ich pełnosprawni rówieśnicy. Polska w dalszym ciągu pozostaje daleko w tyle za innymi krajami, pod względem liczby osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo. Warto postarać się o zmiany w tym zakresie, nie tylko dla lepszego funkcjonowania takich osób, czy świadomości spełnienia społecznej misji, ale również dla wzrostu rodzimego PKB.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Podobne artykuły

Czy osoba niepełnosprawna ruchowo może pracować jako tłumacz? 2Współpraca z tłumaczami

Rola etyki zawodowej w pracy tłumacza

2 marca 2020

Jeśli na tłumacza popatrzymy jako na kogoś, kto pośredniczy w nawiązaniu komunikacji, od razu

Czy osoba niepełnosprawna ruchowo może pracować jako tłumacz? 3Dla początkujących tłumaczy

Etyka zawodowa tłumacza

18 lutego 2020

Każdy z pewnością zetknął się z pojęciem etyki, powielanym i odmienianym na wiele sposobów,

Czy osoba niepełnosprawna ruchowo może pracować jako tłumacz? 4Biznesowy savoir-vivre

E-sąd – czy faktyczne przyspieszenie rozpoznawania spraw?

7 lutego 2020

Czym jest e-sąd? Z pewnością termin ten nie jest Ci obcy, wiesz na pewno,