Europass – Paszport Językowy uniwersalny sposób na ocenę znajomości języka

Europass – Paszport Językowy uniwersalny sposób na ocenę znajomości języka

Europass to pomysł Unii Europejskiej na ujednolicenie prezentacji umiejętności zawodowych tak, aby była zrozumiała we wszystkich krajach UE. W efekcie prac powstał schemat zestawu pięciu dokumentów, prezentujących w jasny i przejrzysty sposób kwalifikacje właściciela. Dwa pierwsze to Curriculum Vitae oraz Paszport Językowy. I ten ostatni właśnie nas interesuje.

Do czego przydaje się Paszport Językowy Europass?

Ubieganie się o bardziej ambitne stanowiska pracy zazwyczaj wiąże się z wymaganiem przez zagranicznego pracodawcę określonego stopnia znajomości języka. Coraz większą rolę odgrywa więc możliwość zaprezentowania umiejętności komunikacji. Pomaga w tym Paszport Językowy.

Jego zawartość to własna ocena znajomości języka, określona w 6-stopniowej skali. Poszczególne poziomy umiejętności opracowane zostały przez Parlament Europejski. Najważniejsze jest, że w tej części Europass można wykazać się znajomością języka nie popartą konkretnymi certyfikatami czy dyplomami – może go więc posiadać także „samouk”. Paszport Językowy pozwala przedstawić tak naprawdę całą „biografię językową” właściciela: etapy i formy kształcenia, czy informacje na temat wykorzystania języka obcego.

Europass obejmuje:

 • Curriculum Vitae – standaryzowane CV, czytelne dla pracodawców w całej UE;
 • Paszport Językowy – narzędzie do samooceny umiejętności językowych.
 • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – informacje dotyczące zakresu wiedzy uzyskanej podczas kształcenia zawodowego.
 • Suplement do Dyplomu – informacje na temat kwalifikacji nabytych na studiach wyższych.
 • Europass – mobilność – informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym niż rodzimy kraju UE.

Jak widać, jest więc w nim miejsce nie tylko na samodzielne opisanie w jednoznaczny sposób rzeczywistej znajomości języka, ale i na odpisy posiadanych certyfikatów i dyplomów.

W jaki sposób uzyskuje się Europass?

Autoprezentacja umiejętności w Paszporcie Językowym ma wymiar międzynarodowy. Ich ocena następuje poprzez samodzielne uzupełnienie odpowiednich rubryk dokumentu, którego wzór można zarówno pobrać na dysk (wraz z instrukcją), jak i wypełnić on-line.

Jakie umiejętności bada Europass – Paszport Językowy?

 • czytanie;
 • umiejętność poprawnego pisania;
 • umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • porozumiewanie się.

Każda z tych kategorii oceniana jak w odrębnych skalach od A1 do C2, gdzie „A” oznacza poziom podstawowy, „B” – biegły, „C” zaś zaawansowany. Tak więc przykładowo:

 • Czytanie na poziomie A1 oznacza rozumienie znanych nazw, słów i bardzo prostych zdań, na przykład na tablicach informacyjnych, plakatach, w katalogach.
 • Porozumiewanie się na poziomie B2 to umiejętność formułowania przejrzystych, rozbudowanych wypowiedzi na różne tematy, wyjaśnienia swojego punktu widzenia, czy używania odpowiedniej argumentacji w rozmowie.

Skala ocen jest więc, jak można zauważyć, bardzo precyzyjna. Znacznie ułatwia to zagranicznym pracodawcom weryfikację rzeczywistych umiejętności językowych kandydata.

Co ważne, Paszport Językowy jest dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej, a jego wypełnienie jest bezpłatne. Można to zrobić na dwa sposoby:

Korzystając z tej ujednoliconej formy prezentacji kompetencji językowych, możemy uniknąć stosowania niejednoznacznych dla odbiorcy określeń w rodzaju „podstawowa znajomość niemieckiego” czy „komunikatywny angielski”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *