Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych EULITA

Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych, w skrócie EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) skupia przedstawicieli tej branży ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Założone zostało założone 26 listopada 2009 r. w Antwerpii na mocy programu Justice Programme of the Directorate-General Justice, Freedom, Security of the European Commission, którego twórcą jest Komisja Europejska.

Jak działa i czym zajmuje się EULITA?

Jest to organizacja non-profit, a więc taka, której głównym celem nie jest osiągnięcie zysku, lecz działalność na rzecz określonej sprawy. W tym przypadku EULITA za dwa swoje główne cele przyjmuje:

 • Szerzenie wiedzy o fundamentalnych prawach człowieka, zgodnie z założeniami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 • Działania na rzecz poprawy jakości tłumaczeń ustnych i pisemnych o tematyce prawniczej we wszystkich państwach członkowskich UE.

To jednak nie jest pełen zakres działalności EULITA. Stowarzyszenie, w ramach swojej misji, realizuje także inne cele – między innymi:

 • wspieranie interesów i spraw narodowych organizacji i stowarzyszeń tłumaczy sądowych oraz reprezentowanie ich interesów na forum europejskim i międzynarodowym;
 • wspieranie badań i szkoleń w dziedzinie tłumaczeń sądowych;
 • zachęcanie do zakładania analogicznych stowarzyszeń w państwach, gdzie jeszcze one nie działają;
 • zachęcanie do przestrzegania dobrej praktyki i jakości wykonywania zawodu;
 • wspieranie współpracy między tłumaczami sądowymi w Unii Europejskiej, a także wymiany doświadczeń i informacji między nimi.

Organizacja skupia najlepszych tłumaczy, posiadających wysokie kwalifikacje – jest to zbieżne z priorytetami EULITA, obejmującymi troskę o wysoką jakość realizowanych zleceń oraz prawa klientów.

Członkostwo jest oczywiście dobrowolne. Wyróżnia się dwa jego rodzaje:

 • członkostwo pełne;
 • tłumacz stowarzyszony.

Różnice między tymi formami wynikają z kryteriów przyjęcia, ale też z nałożonych obowiązków i przyznanych praw.

Poprzez różne stowarzyszenia można też podnosić swoje kwalifikacje

Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych Organizuje na przykład warsztaty dla tłumaczy sądowych. Jedne z nich odbyły się w dniach 24-26 listopada 2011 r. w ramach projektu TRAFUT – Training for the Future.

Uczestnicy warsztatów omawiali założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE, które dotyczą:

 • konsekwencji, jakie wywołać mogło wdrożenie tej dyrektywy;
 • jakości tłumaczeń;
 • zasad dobrej praktyki w komunikacji między tłumaczami sądowymi a uczestnikami postępowania;
 • nowoczesnych technik stosowanych w przekładach na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było wdrożenie oraz promowanie założeń dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *