Instytucje wspierające przedsiębiorców w Niemczech

Ekspansja na niemiecki rynek jest dla wielu polskich przedsiębiorców bardzo atrakcyjnym kierunkiem rozwoju. Przemawiają za nią dobre warunki ekonomiczne tego kraju i ogromny rynek popytu na towary i usługi. Jest to rynek trudny, ale istnieje wiele organizacji i instytucji, które wspierają przyszłych inwestorów i pomagają w zdobyciu informacji na temat potencjału rozwojowego ich przedsięwzięć biznesowych.
Zanim podejmiemy konkretne działania biznesowe warto zorientować się w sytuacji na rynku i skorzystać ze wsparcia informacyjnego organizacji wspierających przedsiębiorców. Istnieją dwa rodzaje takich organizacji – instytucje publiczne i prywatne firmy doradcze. Poniżej przedstawimy krótki opis poszczególnych instytucji publicznych w których możemy zdobyć informacje na temat warunków wejścia na niemiecki rynek i potencjału rozwojowego danego przedsięwzięcia.
Rozważając wejście na niemiecki rynek warto również wziąć pod uwagę, że jednym z najłatwiejszych sposobów nawiązania współpracy z niemieckimi firmami jest uczestnictwo we wszelkiego rodzaju targach, imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych organizowanych zarówno przez krajowe jak i zagraniczne instytucje. W celu  zasięgnięcia informacji na ten temat warto skorzystać z usług poniższych instytucji.
Instytucje wspierające polskich przedsiębiorców w Niemczech:

 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec – pełne wsparcie informacyjne, płatny i bezpłatny dostęp do analiz, raportów i baz danych, wsparcie prawne, łączenie polskich i niemieckich partnerów, informacja o instrumentach wsparcia finansowego i kredytach dla przedsiębiorców, informacja o targach i imprezach wystawienniczych, informacja o programach wsparcia polskich marek zagranicą.

Strona internetowa: http://www.berlin.trade.gov.pl/pl/

 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa  –  instytucja członkowska oferująca członkom pełne wsparcie informacyjne dotyczące warunków  wejścia na rynek niemiecki, wyszukiwanie partnerów biznesowych w RFN, rozbudowę sieci dystrybucji, doradztwo prawne i podatkowe, szkolenia, konferencje, organizację wyjazdów biznesowych, tłumaczenia, mediacje, wsparcie marketingowe, sprawdzanie wypłacalności partnerów handlowych i inne usługi.

Strona internetowa: http://ahk.pl/pl/

 • Niemiecka Agencja Inwestycji i Handlu – organizacja rozwoju gospodarczego promująca Niemcy jako lokalizację dla biznesu i technologii. Oferuje pomoc w zalezieniu właściwej lokalizacji dla inwestorów w Niemczech, wsparcie w kwestiach prawnych, analizie kosztów, zatrudnianiu pracowników, strategii wejścia na rynek, badań i analiz, wyszukiwaniu partnerów handlowych.

Strona internetowa agencji to: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html Strona w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.

 • Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie – aktualne informacje gospodarcze, wsparcie informacyjne, informacja o prowadzonych projektach współpracy między krajami.

Strona internetowa: http://berlin.msz.gov.pl/pl
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w RFN
Dla każdego przedsiębiorcy kontakt ten jest praktycznie niezbędny. Jest to rozbudowana, sprawnie działająca instytucja z ogromnym doświadczeniem w łączeniu polskich i niemieckich partnerów. Niezależnie od branży w której chcemy działać warto skontaktować się z tą instytucją i zasięgnąć informacji na temat warunków wejścia na rynek, kwestii prawnych i obecnej koniunktury. Tutaj dowiemy się jakie kroki należy podjąć aby zgodnie z zasadami założyć firmę czy oddział firmy w Niemczech, do jakich instytucji należy się udać, gdzie otworzyć siedzibę oraz gdzie znajdują się największe szanse na pozyskanie klientów i kontrahentów.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim, w szczególności dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszą, najważniejszą formą pomocy jest wsparcie informacyjne, tj. udzielanie informacji co do warunków sprzedaży danych towarów i usług na rynku niemieckim. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji udziela pomocy polskim firmom chcącym wejść na rynek niemiecki, również poprzez wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów, partnerów handlowych i inwestorów. Gromadzi on bazy danych polskich i zagranicznych firm oraz oferty współpracy.
Dzięki kontaktowi z WPHI przedsiębiorca uzyska również informacje o aktualnych instrumentach wsparcia finansowego oraz organach przydzielających fundusze i kredyty dla przedsiębiorców, zapoznamy się z warunkami ich przydzielania. WPHI gromadzi również informacje o targach i imprezach wystawienniczych.
Na stronie internetowej tej instytucji opublikowano wiele raportów dotyczących sytuacji na poszczególnych rynkach, koniunktury i stanie gospodarki niemieckiej oraz wiele dokładnych przewodników dotyczących poszczególnych branż i problematyki związanej z prowadzeniem biznesu, zatrudnianiem pracowników, kwestiami podatkowymi i wieloma innymi zagadnieniami niezbędnymi dla przedsiębiorców.
Z pracownikami WPHI można skontaktować się bezpośrednio poprzez podane na stronie internetowej wydziału numery telefonów, adresy e-mail oraz poprzez pocztę tradycyjną. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec ma dwa oddziały – jeden w Berlinie i jeden w Kolonii.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
Jest to jedna z najbardziej wpływowych Izb Handlowych na świecie i największa w Polsce. Działa na zasadzie instytucji członkowskiej do której przynależeć mogą firmy polskie i niemieckie. Obecnie reprezentuje interesy około tysiąca firm członkowskich.
Zadaniem AHK Polska jest działanie na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, w praktyce oznacza to bardzo szeroki zakres działań – wsparcie informacyjne w kwestiach związanych z wejściem na rynek, indywidualne doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu, organizowanie szkoleń, spotkań biznesowych, możliwość promowania swojej firmy wśród pozostałych członków Izby, konferencje, szkolenia, doradztwo prawne, podatkowe i wiele innych.
Część usług Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest płatna. Do takich usług należy między innymi pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Eksperci Izby pomagają w poszukiwaniu i rozbudowie kanałów dystrybucji w Niemczech. Wspólnie z przedsiębiorcą definiują nową grupę docelową, po czym wyszukują zainteresowane współpracą firmy niemieckie, organizują spotkania, wyjazdy, tłumaczenia oraz doradztwo. Dodatkowym atutem jest pozyskanie od firm niemieckich informacji zwrotnej na temat produktów z czego w przyszłości przedsiębiorcy mogą wyciągnąć wnioski przydatne przy ulepszaniu oferty. Poprzez Izbę przedsiębiorcy mogą również uzyskać informacja dotyczące wiarygodności płatniczej potencjalnych partnerów handlowych, wyciągi  z rejestru handlowego i inne informacje.
Zalety członkostwa w AHK Polska to nie tylko wsparcie firm, ale również prestiż związany z byciem członkiem tej organizacji, możliwość korzystania z szerokiej oferty szkoleń biznesowych. W razie potrzeby Izba świadczy też usługi związane z mediacjami i sądem arbitrażowym.  Wniosek o przyjęcie do AHK Polska mogą złożyć osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej spółki utworzone zgodnie z prawodawstwem RFN lub RP, mające siedzibę na terytorium jednego z tych państw, prowadzące działalność gospodarczą oraz uczestniczące w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa posiada kilka oddziałów znajdujących się między innymi we Wrocławiu, Gliwicach, Trójmieście, Poznaniu i Monachium.
Na stronie internetowej AHK Polska dostępnych jest wiele opracowań i informacji na temat rynku niemieckiego oraz szczegółowa oferta i zasady członkostwa.
Niemiecka Agencja Inwestycji i Handlu
Jest to niemiecka organizacja rozwoju gospodarczego promująca Niemcy jako lokalizację dla biznesu i technologii. Oferuje usługi doradcze dotyczące wejścia na niemiecki rynek. Konsultanci agencji doradzają w takich kwestiach jak między innymi: możliwości i potencjał biznesowy dla poszczególnych produktów i usług, strategia wejścia na rynek, poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z niemieckimi partnerami handlowymi, project management, koordynacja i wsparcie w zakresie nawiązywania współpracy z władzami lokalnymi. Agencja pomaga również znaleźć właściwą lokalizację dla biznesu, nie tylko fizyczną, ale przede wszystkim taką która najkorzystniej wpłynie na wszystkie czynniki związane z prowadzeniem firmy. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie w zakresie analizy kosztów przeprowadzenia przedsięwzięcia, pomoc w zatrudnieniu pracowników, wsparcie dotyczące kwestii podatkowych i prawnych oraz administracyjnych.
Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie
Kontakt ten jest szczególnie ważny dla przedsiębiorców prowadzących interesy na dużą skalę. Ambasada wspiera przedsiębiorców i często pomaga rozwiązywać skomplikowane problemy, które mogą pojawić się w trakcie prowadzenia biznesu, mimo że oficjalnie nie ma takiego obowiązku, dlatego warto jest postarać się o utrzymanie dobrych relacji z pracownikami tego wydziału. Ponadto na stronie internetowej wydziału znajdują się liczne opracowania dotyczące rynku niemieckiego oraz aktualności. Kontaktując się z ambasadą można również dowiedzieć się a aktualnych programach wsparcia finansowego i działaniach prowadzonych w związku z promocją polskich marek zagranicą.
Oprócz instytucji publicznych istnieje również kilka stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców w Niemczech. Należy do nich między innymi NIKE Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców. Jest to organizacja zajmująca się wymianą bieżących informacji gospodarczych, społecznych i kulturalnych, organizowaniem imprez i konferencji polsko-niemieckich. Organizacja ma swoją siedzibę w Berlinie.
Przedsiębiorcy chcący zainwestować w Niemczech mają również szerokie możliwości skorzystania z prywatnych firm doradczych. Wybierając firmę prywatną należy szczegółowo zapoznać się z jej wcześniejszym dorobkiem i opiniami na jej temat.

4 comments

 1. margolettka

  Jak widać jest trochę możliwości dla nas, Polaków planujących spróbować własnego szczęścia na zachodzie i chcących złapać byka za rogi. Mamy skąd czerpać dane, informacje i może te z oferty współpracy. To ważne, na początku naszej drogi, gdyż zanim zaczniemy coś, musimy się dobrze do tego przygotować.

 2. jagooda

  Podoba mi się idea Niemieckiej Agencji Inwestycji i Handlu. To świetnie, że ludzie ze startupów mogą zasięgnąć fachowej opinii. Powiem szczerze, że nie wiem czy w Polsce jest odpowiednik takiej instytucji. Nie chcę Polski demonizować, jednak o takich inicjatywach mało się w mediach słyszy.

 3. AgnieszkaCC

  Istnieją różne inkubatory przedsiębiorczości, ale one są skierowane głównie do młodych osób, przede wszystkim studentów. A fachowej opinii można szukać chociażby w internecie.

 4. danka43

  W urzędach pracy można uzyskać dotacje na biznes, tym bardziej jeśli jest się osobą ze statusem bezrobotnego. Warto wejść na stronę i poczytać trochę na jakiej zasadzie to działa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *