Jak przetłumaczyć terminologię unijną?

Przynależność Polski do Unii Europejskiej, otworzyła przed Polakami nowe horyzonty myślenia i działania. Jednym z efektów wejścia do UE jest poszerzające się słownictwo, dotyczące terminologii unijnej. Mają na to wpływ wszelkie projekty unijne, nowe ustawy i szereg dofinansowań. Wszystko to musi posiadać swoje regulacje prawne.
Wejście Polski do Unii Europejskiej, wiązało się ze stworzeniem nowej rzeczywistość instytucjonalno-prawnej. Analiza działania poszczególnych sektorów i instytucji Unii Europejskiej wykazuje, że organy te dobrze radzą sobie z mnogością języków w unii. Zresztą, ustalając profil swojej działalności, liczono się z wielonarodowością Wspólnoty Europejskiej. W gorszej sytuacji znajdują się tłumacze, zajmujący się przekładem terminologii unijnej na języki państw, które nie są członkami UE, ponieważ instytucje unijne z zasady nie tworzą publikacji w tych językach. Czasami zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Jest to wyzwanie przede wszystkim dla tłumaczy przysięgłych i prawniczych.

Jak więc radzić sobie z terminologią unijną w tłumaczeniach? Przede wszystkim:

  • korzystajmy ze słownika terminologii unijnej. UE stworzyła specjalny glosariusz (dostępny w kilku językach), w którym specjalistyczne terminy przydzielone są do konkretnych kategorii, dzięki czemu łatwiej odnaleźć szukany wyraz.
  • przeglądajmy materiały, które Unia Europejska publikuje dla państw członkowskich. Zawierają one terminologię europejską w językach obcych,
  • wiele uniwersytetów, kształcących przyszłych tłumaczy w ramach studiów podyplomowych, otwiera kierunki związane z Unią Europejską, jej osnową terminologiczną i prawną;
  • tworzone są bazy dla tłumaczy przysięgłych odnośnie terminologii unijnej w dokumentach.

Terminologia unijna nie jest problemem dla większości tłumaczy, przede wszystkim dlatego, że jest to materia dość nowa, pod względem prawnych aspektów funkcjonowania instytucji unijnych.

Przy wszystkich instytucjach, związanych z działalnością Unii Europejskiej, działają profesjonalni tłumacze, zaznajomieni z terminologią unijną. Każde państwo członkowskie posiada swoje biuro, do którego w razie wątpliwości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, można zwrócić się o pomoc.

Tłumaczenia unijne są jednym z najczęstszych zleceń dla tłumaczy prawniczych. Zlecenia te są bardzo dobrze opłacane, ponieważ są stosunkowo nową materią, która wymaga, nie tylko typowej wiedzy językowej, ale także wiedzy prawniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *