Jak wybrać dobre biuro tłumaczeń, z którym będziemy współpracować?

„Jestem młodym, ambitnym tłumaczem. Niestety posiadam małe doświadczenie, chcę znaleźć dobre biuro, z którym będę współpracować. Czym mam się kierować przy poszukiwaniach?”

Nie ma co się oszukiwać młody tłumaczu, to biuro wybiera Ciebie, a nie TY-biuro. Warto jednak, w miarę możliwości, bez względu na okoliczności dobierać wyłącznie sprawdzonych
i lojalnych pracodawców.

Biuro tłumaczeń to firma i jak każde przedsiębiorstwo posiada swoje problemy. Decydując się na współpracę warto skrupulatnie sprawdzić rzetelność i jakość oferowanych usług, by wybrać mądrze.

PRZEDE WSZYSTKIM KLIENT. Poznaj opinie klientów na temat jakości usług świadczonych przez biuro tłumaczeń, z którym zamierzasz rozpocząć współpracę. To opinie klientów są najbardziej konstruktywnym źródłem ocen. Z ocenami klientów można zapoznać się na forach, portalach czy bezpośrednio na stronach internetowych biur tłumaczeń.

POZNAJ PRZYSZŁEGO PRACODAWCĘ. Nie bój się pytać, zaznajom się szczegółowo
z przedmiotem działalność konkretnego biura tłumaczeń, zwróć uwagę na metody pracy, terminy realizacji zleceń, wypłacalność, posiadane certyfikaty. Sprawdź czy biuro należy do organizacji tłumaczeniowych, a może działa pod patronatem organów administracji rządowej, samorządowej?

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM. Regulamin to wewnętrznie obowiązujący akt w biurze tłumaczeń. Jego reguły będą Twoim tłumaczeniowym credo, to ten regulamin przedstawiamy klientom. Regulamin to także poszanowanie reguł prawa i kwintesencja stosunku do klienta.

USTAL SPOSÓB ROZLICZENIA. Pracujemy po to, by zarabiać, dlatego forma płatności
i wykonywania pracy jest elementem kluczowym Twojej zawodowej satysfakcji. Nie bój pytać się przyszłego pracodawcę o warunki finansowe, formę zatrudnienia, warunki uzyskania premii.

POZNAJ SYSTEM PRACY. Każde biuro tłumaczeń ma swój system pracy i podejścia do pracowników. Warto zaznajomić się ze specyfiką pracy, etapami, jakim poddawane jest tłumaczenie, metodom pracy, nowoczesnym technologiom wdrażanym w biurze, etapach obsługi on-line.

ZAPYTAJ O OPROGRAMOWANIE. Biura tłumaczeń stosują pamięci tłumaczeniowe, by efektywniej i szybciej tłumaczyć teksty. Dobry tłumacz musi znać specyfikę tych programów. Przed przystąpieniem do podjęcia pracy, warto zapytać o stosowane oprogramowania. Przy wykonywaniu tłumaczeń technicznych niezbędne jest narzędzie CAT, gwarantujące spójność tłumaczenia.

USTAL ZASADY WSPÓŁPRACY. Zapytaj przyszłego pracodawcę, czego od Ciebie oczekuje, co jest dla niego priorytetem we współpracy, jaką cechę u pracownika ceni najbardziej.

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

Coraz więcej biur tłumaczeń skupia się w formie stowarzyszeń. Dzięki temu wspólnie mogą rozwiązywać problemy, oceniać jakość swojej pracy, inicjować wydarzenia promujące usługi tłumaczeniowe. Takim stowarzyszeniem jest PSBT Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń. Istnieje od 2001 roku i jest pierwszą tego typu organizacją branżową w Polsce.

Przede wszystkim celem statutowym jednostki jest promowanie i reprezentacja interesów polskich biur tłumaczeniowych i lokalizacyjnych na rynku zagranicznym. PBST prowadzi działalność szkoleniową, naukową. Stowarzyszenie zrzeszone jest także w wielu organizacjach międzynarodowych np. EUATC, OASIS, LISA. Organizacja dąży do podnoszenia prestiżu
i budowania wizerunku branży na rynkach. Jeżeli budzi wątpliwości statut biura tłumaczeń, nie ma ono dobrych opinii, warto zwrócić się do PSTB o informacje na temat działalności przyszłego pracodawcy, być może jest, albo było jego członkiem.

Członkowie stowarzyszenia przyjęli kodeks dobrych praktyk, a swoje usługi świadczą zgodnie z branżowymi normami europejskimi m.in. PN-EN, 15038: 2006. Co więcej, duża część członków wdrożyła także normę jakości ISO 9001: 2008. W przypadku pierwszej normy, PBST odegrało ważną rolę w procesie jej opracowania i późniejszego wprowadzenia.

Czym jest PN-EN 15038:2006?

Jest polskim odpowiednikiem Normy Europejskiej EN 15038: 2006, to pierwsza polska norma jakościowa, która odnosi się do branży tłumaczeniowej. Określa m.in. wymogi, jakie należy spełnić, aby świadczyć usługi tłumaczeniowe; ujednolica standardy procedury weryfikacji czy opracowań tłumaczeń. Przede wszystkim wdrożenie tej normy jest jednoznaczne z oferowaniem wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych (np. biuro tłumaczeń, agencja tłumaczeń) i innych pokrewnych usług takich jak: korekta, formatowanie, adiustacja, DTP, lokalizacja, konsultacja językowa.

Aby móc otrzymać certyfikat, należy poddać się specjalnemu audytowi, który sprawdza zgodność procesów tłumaczenia w firmie z wymaganiami normy. Komisja certyfikacyjna poza wskazanymi wcześniej wymogami, bada także kompetencje tłumaczy, jego relacje z klientem itp.

Współpraca z biurem tłumaczeń posiadającym lub starającym się o ten certyfikat na pewno jest wyznacznikiem nowych standardów w jego pracy, obsłudze klientów i jakości tłumaczeń. Wydaje się, że tłumacz może mieć pewność, że wybrał dobrze i mądrze.

Fora i portale internetowe

Biuro tłumaczeń można także sprawdzić na wielu forach branżowych. Tłumacze czy też inne biura chętnie dzielą się informacjami z jakości współpracy, wypłacalności. Niektóre serwisy tworzą listy nierzetelnych tłumaczy i biur tłumaczeń. Z inicjatywą taką wyszło Europejskie Biuro Tłumaczeń, tworząc „Czarną listę nierzetelnych płatników oraz dłużników w branży tłumaczeniowej”. Swoich dłużników można dopisać na listę bezpłatnie. Warto przyłączyć się do akcji, ponieważ często oszukują te same osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze. Czarna lista ma charakter non profit.

Ciekawą formę oceny proponuje forum tłumaczy GlobTra. Wzajemne ocenianie się, wystawianie opinii itp. Jednym z najlepiej ocenianych biur tłumaczeń jest FUTURA CENTRUM JĘZYKOWE.

Dobrym pomysłem jest także sprawdzenie wypłacalności i rzetelności biura w Krajowym Rejestrze Dłużników. Coraz więcej polskich przedsiębiorców może pochwalić się certyfikatem „Rzetelna Firma”. To program stworzony przy pomocy KRD, aby promować w biznesie wartość uczciwości i rzetelności płatniczej. Posiadanie tego certyfikatu jest dla klienta, kontrahenta dowodem na wypłacalność firmy. Za pośrednictwem strony internetowej wizytowka.rzetelnafirma.pl można zweryfikować on-line wiarygodność udostępnionych informacja także pobrać dane z informacji KRS.

Badania rynku tłumaczeniowego dowiodły, że pierwszą czynnością, jakiej dokonują tłumacze przy sprawdzeniu nowego pracodawcy (biura czy agencji tłumaczeniowej) jest poszukiwanie informacji o biurze na forach, portalach społecznościowych, portalach branżowych.

Młody tłumaczu pamiętaj – przezorny zawsze ubezpieczony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *