Jak zostać członkiem towarzystwa TEPIS?

Przynależność do PT TEPIS – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych – jest pewnego rodzaju uhonorowaniem umiejętności, wiedzy i stosowanych standardów pracy. Każdy z kandydatów musi nie tylko należeć do określonej w statucie kategorii zawodowej, ale też i spełnić formalne wymogi Towarzystwa. Zgodnie ze statutem bowiem, kwalifikacje muszą zostać uznane przez Komisję PT TEPIS.

Przynależność do TEPIS

Towarzystwo podzieliło członków na cztery kategorie:

  • Członek nadzwyczajny – może nim zostać zarówno tłumacz specjalistyczny, jak i przysięgły, o ile ma co najmniej 3 lata doświadczenia w zawodzie. Komisja PT TEPIS na podstawie wewnętrznych wytycznych oraz Ustawy dokonuje wnikliwej weryfikacji warunków, jakie należy spełnić.
  • Członek zwyczajny – stać się nim można składając odpowiedni wniosek do Komisji TEPIS, jednak prawo do tego mają tłumacze z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.
  • Członek ekspert – tłumacz może nim zostać po złożeniu wniosku, który rozpatrywany jest następnie przez Kolegium Ekspertów. Kwalifikacje badane przez komisję muszą być uznane za równoważne z artykułem 3 ustęp 3, punkt 2 Ustawy o wykonywaniu tłumacza przysięgłego.
  • Członek wspierający – do tej kategorii należeć może osoba fizyczna lub osoba prawna. Należy zadeklarować pomoc finansową, której kwotę ustala się z Radą Nadzorczą towarzystwa.
  • Członek honorowy – dotyczy zarówno jednostki krajowej, jak i zagranicznej, a także osoby prawnej lub fizycznej, która zasłużyła się w szczególny sposób dla towarzystwa TEPIS. Otrzymanie statusu honorowego członka TEPIS ma charakter uroczysty, nadawane jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Naczelnej
  • .

Co daje członkostwo w TEPIS?

Bycie członkiem towarzystwa TEPIS to nie tylko prestiż i uznanie środowiska. Jest to również szereg praw i obowiązków.

Każdy, kto należy TEPIS, ma prawo do uczestniczenia we wszelkich organizowanych przez nie przedsięwzięciach: konferencjach, szkoleniach, laboratoriach. Korzystać można również z warsztatów, mających na celu doskonalenie zawodowe tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – na przykład:

  • Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych;
  • Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Sądowego.

Członkowie Towarzystwa mają prawo do korzystania z jego pomocy, a także do wydawania opinii zarówno na temat samej działalności TEPIS, jak i jakości tłumaczeń specjalistycznych innych jego członków.

Przynależność do tego typu organizacji daje więc przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego, zawierania nowych znajomości w ramach branży oraz aktywnego działania w środowiskach naukowych.

Towarzystwo organizuje też jednak szereg warsztatów przeznaczonych dla osób z branży, w których mogą uczestniczyć tłumacze spoza TEPIS. Warto z tej możliwości skorzystać, jest to bowiem doskonała okazja do poszerzania swoich umiejętności zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *