To Cię zainteresuje: Rosyjskie kobiety


Rosja to kraj, który może się poszczycić niechlubną historią. Spuścizna byłego Związku Radzieckiego bardzo intensywnie odcisnęła się w umysłach żyjących tam ludzi. Panujący terror, propaganda to wciąż dominujące hasła, jakie Europejczykom kojarzą się z tym ogromnym i wielokulturowym krajem. Co prawda, w związku z lewicowym charakterem ustroju państwa, wiele mówiło się niegdyś o równości mężczyzn i kobiet, a nawet o kulcie silnej kobiety. To za tą sprawą także i do Polski przybyły głośne i nośne hasła, jak kobiety na traktory! Czy jednak rzeczywiście Rosjanki mogą się pochwalić tak doskonałą pozycją w społeczeństwie?

 

Kobiety z Rosji

 

Jaka jest rosyjska kobieta? W jaki sposób społeczeństwo i sytuacja Rosji odciska się na jej charakterze i tym, co powszechnie się o nich uważa.

Rosja patriarchalna i konserwatywna

Jak się dziś okazuje, sowiecka równość dotyczyła raczej ekonomii oraz aspektów zawodowych, dlatego kobietom pozwalano pracować w fabrykach wraz z mężczyznami.

Społeczeństwo wydaje się być wciąż bardzo patriarchalne, a zatem jasno podzielone są tam role społeczne.

Kilka lat temu niemal cały świat przekonał się o obłudzie dotyczącej rosyjskiej równości obu płci za sprawą głośnych wystąpień dziewczęcej grupy

  • Pussy Riot

W temacie rosyjska kobieta nie można zapomnieć także o Pussy Riot. Jej członkinie znane z bardzo spektakularnych performance-ów odbywających się na ulicach, niemal natychmiast zostały okrzyknięte najodważniejszymi kobietami w Rosji. Jak pokazał później zwrot wydarzeń, słono zapłaciły za tę nieposkromioną wolność.

Rosyjska kobieta

 

Nierówność zawodowa

Głoszona niegdyś w państwie sowieckim równość zawodowa, dziś wydaje się być mitem w społeczeństwie rosyjskim. Niestety, Rosja może się jeszcze poszczycić ogromną nierównością w dziedzinie zarobkowania mężczyzn i kobiet. Różnica ta wynosi nawet 32%. Łatwo to sobie wyobrazić realnie obliczając zarobki.

Weźmy na przykład wynagrodzenie mężczyzny w wysokości 100 rubli, które będzie odpowiadać wynagrodzeniu kobiety na tym samym stanowisku w wysokości 68 rubli. Średni zarobek na godzinę dla kobiety wynosi tu 132 ruble, dla mężczyzny – 173 (siedem do dziesięciu złotych).

Taka różnica ma swoje motywy stricte w ideologii marksistowskiej. Otóż mężczyźni pracowali w ZSRR w typowo „męskim” przemyśle, a więc strategicznym dla budżetu państwa, jak przemysł stoczniowy, metalurgiczny czy górniczy. Kobietom należały się wyłącznie „mniej fizycznie” wymagające branże, jak edukacja, opieka zdrowotna czy usługi. Zasługiwały więc na niższe wynagrodzenie, bo zakładano że pracują lżej oraz nie mają wpływu na kształtowanie pozycji państwa.

A jak wygląda kwestia: rosyjskie kobiety a zatrudnienie? Kobiety stanowią 46,9% zatrudnionych w Rosji. Największy odsetek pracujących kobiet to służba zdrowia publicznego (85%), edukacja (81%), kredyty i finanse (78%), usługi informacyjne i księgowe (75%), a najmniejszy udział mają w branży budowlanej (22 %).

Rosjanki w biznesie

Zadziwiający może się okazać fakt, że w kraju tak patriarchalnym jak Rosja, gdzie nie ma w zasadzie miejsca na zawodowy rozwój kobiet, to właśnie tu obserwuje się wysoki odsetek kobiet pracujących na prestiżowych, biznesowych stanowiskach. Rosjanki w biznesie znane są w Londynie, Nowym Jorku, a nawet w Azji. Zrządzają firmami, piastują odpowiedzialne funkcje menadżerskie.

Jadwiga Rogoża z Ośrodka Studiów Wschodnich wskazuje, że ten wskaźnik to 43%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych tylko 22%.

Niestety, badaczka sugeruje, że te dane mogą wynikać z faktu, iż w Rosji często przepisuje się majątek wraz z firmą na żonę, ponieważ urzędnicy z racji obowiązującego prawa nie mogą zarządzać firmami. To dlatego tak wiele Rosjanek w biznesie jest tu posiadaczkami fortun.

Rosjanki

Życie rodzinne kobiet w Rosji

W tym aspekcie i Polska jest podobna. Rosjanki dość wcześnie wychodzą za mąż, co wynika oczywiście z panującego tam silnego patriarchatu.

Urodzenie pierwszego dziecka przypada zwykle na ok. 24 rok życia.

W wyniku panujących norm i konwencji, nierzadko konieczności zamążpójścia ze względu na przykład na opinię rodziny, dochodzi tam do częstych rozwodów. I pod tym względem Rosja także góruje nad innymi państwami, ponieważ często dochodzi do rozpadu małżeństwa.

Zgodnie z szacunkami ONZ, w Rosji notuje się najwięcej rozwodów na świecie, ponieważ już co drugie małżeństwo się rozpada.

Nikogo zatem nie dziwi fakt, że to kobiety zmuszone są później do samotnego wychowywania dzieci i jednoczesnego stawiania czoła wszelkim trudnym i nieprzychylonym sytuacjom, jakie z tego mogą wynikać. Warte podkreślenia jest, że nie tylko w naszym kraju rząd pragnie wspierać dzietność, ale także w Rosji zostały stworzone programy, które zakładają wypłacanie pieniędzy za urodzenie drugiego dziecka.

Takie jednorazowe wsparcie finansowe wynosi tam 400 tysięcy rubli, aczkolwiek nie przynosi to żadnych spektakularnych rezultatów, ponieważ nagrodę tę pobiera tylko 11% uprawnionych. Zgodnie z szacunkami ONZ, w 2050 roku w Rosji będzie aż o 22 miliony mniej obywateli.

Jakie są Rosjanki?

Niska świadomość rosyjskich kobiet

O tym, że na rosyjskiej prowincji bywa różnie, a więc gości tam zaściankowość i czysta niewiedza, można się domyślać. Niestety, wpływa to negatywnie na możliwość decydowania o własnej niezależności, także w sensie seksualnym. Patriarchat głęboko odciska się na rosyjskim społeczeństwie, a mężczyźni mogą przewidywać, że wiele im wolno. Stąd wielokrotnie zdarzają się tu niechciane ciąże.

W temacie Rosjanki cechy, trzeba powiedzieć o ich nieświadomości lub ignorancji. Środki antykoncepcyjne nie są szeroko dostępne i stosowane przez rosyjskie kobiety. Okazuje się, że jedyną antykoncepcją, a bynajmniej tak postrzeganą i traktowaną jest aborcja. Ponownie Rosja nie może się tu poszczycić dumnym wynikiem, ponieważ ma najwyższy wskaźnik dokonywanych aborcji na świecie.

Warto przy tym wspomnieć, że i polityka dotycząca urlopu macierzyńskiego nie jest zbyt sprzyjająca dla kobiet.

Rosjanki na urlopie macierzyńskim trwającym pół roku otrzymują  40% wynagrodzenia, które przecież wcześniej i tak nie było zbyt wysokie, a na pewno dużo niższe niż mężczyzn na tym samym stanowisku.

Pełnione przed urodzeniem dziecka stanowisko może jednak utrzymać przez trzy lata, aczkolwiek w formie absolutnie bezpłatnej. Dla wielu kobiet oznacza to po prostu brak środków do życia, biorąc pod uwagę ilość rozwodów oraz niskie zarobki. Sytuacja kobiet w takiej perspektywie rysuje się naprawdę tragicznie.

Przemoc wobec kobiet

W tak silnie patriarchalnym społeczeństwie rosyjskim wciąż panuje przekonanie, że przemoc wobec kobiet nie jest niczym niezwykłym.

Ponad 56% kobiet doznało jej w małżeństwie. Niemal jedna czwarta kobiet doświadczyła przemocy seksualnej, a około 80% z nich spotkało się z przemocą psychologiczną.

Dużym problemem jest też molestowanie kobiet w czasie pracy, które obecnie traktuje się wciąż za normę. Rząd nie robi z tym nic w sposób systemowy, co mogłoby pomóc trudnej sytuacji ofiar przemocy, a także handlu ludźmi. Nie ma właściwie żadnych struktur pomocowych.

Rosjanki skazane na pewną samotność ekonomiczną i brak pomocy ze strony mężczyzn, zmuszone są niejednokrotnie na prostytucję w celu zarobkowym.

Te, które wcześniej nie zdecydowały się na aborcję, muszą utrzymać swoje dzieci samodzielnie. Alimenty, podobnie jak w Polsce, nie stanowią priorytetu i nie są łatwo przyznawane kobietom, nie można ich skutecznie pozyskiwać od mężczyzn-ojców. W Rosji działają samodzielne organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą ofiarom gwałtów i nadużyć, a także przemocy. Są one jednak nieliczne i trudno im działać w sposób efektywny bez wyraźnego wsparcia finansowego państwa.

To wszystko sprawia, że sytuacja rosyjskich kobiet jest bardzo trudna. Warto też wspomnieć, że rząd popiera stereotypowe przekonanie, iż główną rolą kobiety jest opieka nad dzieckiem. Widać to szczególnie, gdy przyjrzymy się opiece medycznej.

To, jakie są Rosjanki bierze się także z ich życia. Prowincjonalna Rosja wciąż pozbawiona jest podstawowych udogodnień nie tylko w postaci przychodni zdrowotnych, ale także placówek wychowawczych, jak przedszkola czy szkoły. Obowiązki dopilnowania dziecka spadają więc w całości na kobiety, które nie mają wystarczających środków finansowych i wsparcia psychologicznego.

Powoduje to błędne koło, ponieważ kiepska sytuacja dzieci wpływa na trudną sytuację całego społeczeństwa, jakie będzie wówczas niewyedukowane, zacofane i biedne.

Wykluczenie społeczne

Kobiety z Rosji muszą zmierzyć się ze społecznym wykluczeniem. Dzieje się tak z wielu powodów. Jednym z nich jest niemożność egzystowania za niską płacę. Składa się na to też brak odpowiedzialnego partnera, który chciałby i potrafi zająć się rodziną, wychowywać dziecko i zarabiać na dom.

Rosjanki cechy

Niestety, w Rosji obserwuje się znaczny deficyt „odpowiedzialnych i dojrzałych” mężczyzn, którzy potrafią podjąć się trudu bycia wzorowym mężem i ojcem.

Nie chodzi tu już tylko o przemoc wobec kobiet, jaka w Rosji jest na porządku dziennym. Mężczyźni często giną w wypadkach samochodowych, motocyklowych w wyniku brawury, ale też w bójkach. Popełniają również więcej przestępstwo, za które muszą przebywać długie lata w więzieniu, a do tego popadają w nałogi. Kobiety nie mają więc szerokiego pola do wyboru odpowiedniego kandydata życiowego. Zawsze też to one zostają same z wychowaniem dzieci.

Problem pojawia się też po 55 roku życia, kiedy przychodzi emerytura, bardzo niska i nie dająca szansy na dodatkowy zarobek.

To wszystko wpływa na to, jakie są Rosjanki. A są zdane na łaskę swoich oprawców albo popadają w nałogi. Jedyną szansą pomocy są rodzice, jeśli tylko mogą wspomóc je ekonomicznie i psychiczne. Do tego szerząca się propaganda, nierzadko dostęp do edukacji, przyczyniają się do postępujących problemów. Nawet języki angielski nie jest na porządku dziennym, jak na przykład w Szwecji, ponieważ to rosyjski uznawany jest za wystarczający. Trudno tu więc mówić o dostępie do obiektywnych informacji z całego świata i wyrwaniu się z wszechobecnej propagandy.

Rosjanki opinie

Kiedy słyszymy hasło Rosjanki opinie mogą paść różne słowa. Dlaczego? Kobiety z Rosji nie należą do szarych myszek, a zwykle wszędzie tam gdzie się pojawią, nie da sie ich nie zauważyć.

W temacie Rosjanki opinie należy zaznaczyć, że:

  • Uważane są za najpiękniejsze kobiety na świecie.
  • Słyną z charakteru i temperamentu.
  • Rosjanki cechy, które są z nimi utożsamiane to: gospodarność, obrotność, siła, ale i zwracanie uwagi na świecidełka,
  • Do tego uchodzą za ambitne i cenią edukację.
  • Ponadto uchodzą za takie, które cenią dobry ubiór i rzeczy materialne.
  • Rosjanki cechy, po których się je poznaje to także uczuciowość, wylewność, ciepło, radość ducha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *