Jakość Roku 2012


Biuro tłumaczeń Supertłumacz zostało zwycięzcą konkursu Jakość Roku 2012, organizowanego przez Agencję Public PR, która jest bezpośrednim wydawcą m.in. Biznes Raportu ? dodatku do Gazety Prawnej oraz ekonomicznego dodatku do Rzeczpospolitej. Jakość Roku 2012 to największy projakościowy konkurs w Polsce.

Konkurs promuje najwyższe standardy jakościowe w funkcjonowaniu polskich firm, popularyzuje projakościowy sposób myślenia oraz zachęca do inwestowania w poprawę jakości towarów i usług.

Nominację do konkursu, mogą dostać wyłącznie te przedsiębiorstwa, które spełniają wymagania w zakresie celów programu. Nominacja i udział w konkursie, weryfikowane są przez kapitułę konkursu, która ocenia i analizuje elementy wpływające na jakość oferowaną przez dane przedsiębiorstwo m.in. wewnętrzne systemy jakościowe, analiza nagród i certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług, zaangażowanie załogi do popularyzowania i wdrażania standardów jakości.

Na łamach dodatku biznesowego do Gazety Prawnej ukazał się wywiad z właścicielem i pomysłodawcą stworzenia biura Supertłumacz ? panem Tomaszem Muszyńskim. Właściciel, nakreślając profil działalności biura tłumaczeń, zwracając uwagę na jego innowacyjność, wskazał także na najwyższą jakość usług świadczonych za pośrednictwem biura. Zwrócono uwagę na ?zerowy poziom reklamacji?, który jest wynikiem podejścia do jakości. Jak podkreślił pan Tomasz Muszyński, duże znaczenie dla jakości, jaką tworzy biuro tłumaczeń, mają wprowadzone wewnętrzne systemy zarządzania, a także kryteria doboru zespołu tłumaczy ? duży nacisk położony jest na umiejętności praktyczne kandydatów.

Najwyższa jakość usług tłumaczeniowych, budowana jest etapami ? zaczynając od dostępności usług tłumaczeniowych dla każdego zainteresowanego i elektronicznych form obsługi, a kończąc na profesjonalnym i w pełni efektywnym tłumaczeniu. Nominacja do konkursu Jakość Roku 2012, setki zadowolonych klientów i zerowy poziom reklamacji to nie tylko najlepszy dowód na to, że jakość naszej pracy jest doceniana i zauważana, to także skuteczna motywacja do dalszej pracy i poszerzania standardów jakościowych. A zmobilizowana do pracy załoga, sama przez się, staje się kwintesencją jakości.