Jak zapisywać nazwy aktów prawnych?

Poprawna pisownia nazewnictwa polskich aktów prawnych, choć sama w sobie nie jest trudna, nastręcza wiele kłopotów tłumaczom. Dlatego warto przybliżyć zasady pisowni małych i wielkich liter w polskich nazwach aktów prawnych.

USTAWA

Najważniejsze – nigdy nie piszemy wszystkich elementów oficjalnej nazwy ustawy wielkimi literami,
np. Ustawa O Ochronie Danych Osobowych.

Zgodnie z zasadami pisowni nazw tytułów, tylko pierwsze człony nazw piszemy z wielkiej litery,
np. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Zasada ta tyczy się do większości tytułów, ale nie do wszystkich. Pamiętajmy, że w tytułach czasopism każdy człon, oprócz spójników, piszemy wielką literą.

Jeżeli jednak nazwy ustaw występują w tekście ciągłym, zwyczajem stało się pisanie nazw aktów z małej litery. Do tego typu pisowni namawia także Komisja Języka Prawnego Rady Języka Polskiego, ponieważ, używanie małej litery w pisowni nazw aktów prawnych, pozwala na zunifikowanie polskiej pisowni i pisowni aktów prawnych Unii Europejskiej. Dlatego w Dzienniku Urzędowym RP czy Monitorze Polskim, spotykamy nazwy ustaw pisane z małej litery.

Ciekawym przykładem są ustawy, które rozpoczynają się od rzeczownika „prawo”. W przypadku każdej ustawy, która rozpoczyna się od wyżej wymienionego słowa, jej nazwę piszemy zawsze wielką literą,
np. ustawa Prawo bankowe, ustawa Prawo spółdzielcze.

Dlaczego wielka litera? Ponieważ od rzeczownika „prawo” rozpoczyna się nazwa ustawy.

Kodeks, karta

Pełne nazwy kodeksów i kart, co do zasady piszemy zawsze z wielkiej litery, np.

  • Kodeks karny,
  • Kodeks cywilny,
  • Karta nauczyciela,
  • Konstytucja.

W przypadku pisowni nazw w konstytucji, stosujemy podobne zasady. Jeżeli mamy do czynienia z pełną i oficjalną nazwą konstytucji, piszemy ją z wielkiej litery,
np. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Ale jeżeli mamy do czynienia z nieoficjalną, zwyczajową nazwą tego aktu prawnego, zawsze piszemy ją z małej litery,
np. art. 44 konstytucji austriackiej stanowi…

Warto przywiązywać dużą wagę do poprawności pisowni nazw aktów prawnych, ponieważ decyduje to o jakości tłumaczenia i świadczy o profesjonalizmie tłumacza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *