Odkryj Bramę do Nieba

26 lipca 2019

Działa tu ok. 6 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wieloma dodatkowymi oddziałami. Firmy zagraniczne stanowią ok. 25% tutejszego kapitału i ok. 20% zatrudnienia. W ciągu ostatniej dekady Norwegia stała się modnym terenem inwestycji. Co przyciąga przedsiębiorców? Zapewne fakt, kraj jest politycznie stabilnym, nowoczesnym i wysoko rozwiniętym państwem o bardzo silnej gospodarce, która charakteryzuje się otwartością i różnorodnością. Oprócz tego oferuje dostęp do rynków skandynawskich i Unii Europejskiej.

+2,2% PKB

W tym roku sektor naftowy i gazowy Norwegii powinien się rozwijać dzięki wyższym cenom i inwestycjom węglowodorowym. Gospodarka kontynentalna (obejmuje całą działalność gospodarczą poza odwiertami naftowymi) może zostać obciążona słabym tempem na rynku nieruchomości. Specjaliści szacują, że kontynentalne PKB wzrośnie w 2018 roku o +2,2%, a w 2019 roku ukształtuje się na poziomie +2,1%.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w Norwegii?

Oto kilka dobrych powodów

Kultura biznesowa, stabilność polityczna i gospodarcza kraju, a także fakt, że w wielu rankingach państwo oceniane jest jako jedno z najlepszych do życia to już solidna podstawa, aby realnie brać pod uwagę inwestowanie w tej części naszego regionu.

Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego.

(Tony Gaskins)

Niewątpliwe walory Norwegii to:

 • bogactwo zasobów naturalnych, tj.:, ropa i gaz,

 • bogactwo zasobów morskich,

 • nadwyżka wolnej od emisji energii wodnej,

 • zasoby leśne,

 • silna gospodarka,

 • wysoka siła nabywcza,

 • największy na świecie suwerenny fundusz majątkowy,

 • światowe branże przemysłu naftowego,

 • światowe branże przemysłu gazowego,

 • światowe branże przemysłu energetycznego,

 • światowe branże przemysłu morskiego,

 • łatwość w „robieniu” biznesuNorwegia znajduje się wśród 10 najlepszych spośród 180 krajów w rankingu łatwości prowadzenia działalności!

 • ma jeden z najwyższych wskaźników konkurencyjności na świecie!

 • innowacyjne miejsce na twój biznes – płaskie struktury, kompetentna siła robocza i wartości egalitarne niezwykle mocno stymulujące rynek innowacyjności.

 • znakomity kierunek dla R&D (od ang. Research and Development, prace badawczo-rozwojowe) – przede wszystkim ogromny plus to naprawdę ścisła współpraca między przemysłem a R&D z 40 finansowanymi przez rząd klastrami!

 • Świetne miejsce do życia – przez kilka kolejnych lat z rzędu kraj ten zajmował 1. miejsce w rocznych zestawieniach Indeksu Rozwoju Społecznego.

 • Sieć portów lotniczych – Norwegia ma kilkadziesiąt lotnisk, które nie tylko umożliwiają sprawną komunikację z kontynentalną częścią Europy i całym światem, ale tworzą dużą sieć połączeń krajowych.

Jaka jest jeszcze Norwegia, a co potencjalny inwestor powinien odczytać jako plus? Oto kilka cech, które też warto wziąć pod uwagę:

 • otwarta,

 • stabilna,

 • stabilna (politycznie – przejrzysty system i gospodarczo).

Twoja firma poszukuje solidnych tłumaczy specjalizujących się w języku norweskim? Postaw na biuro tłumaczeń mogące poszczycić się 100% pozytywną opinią klientów. Profesjonalizm przynosi najlepsze owoce!

Kierunki inwestowania, czyli najważniejsze norweskie regiony biznesowe

Norwegia to kraj o dużej powierzchni, który czerpie całymi garściami korzyści finansowe ze swoich licznych zasobów naturalnych. Właśnie niejako to bogactwo pochodzące od samej matki natury dzieli ten kraj na regiony i różne klastry.

Jeśli chcesz znaleźć partnera biznesowego – to dobry punkt wyjścia.

Region biznesowy Oslo

Stołeczny region tego państwa i w ogóle jeden z najlepiej działających w Europie. Jego siłą napędową tworzą tak naprawdę dwa elementy, a są to: wysoka jakość życia z ogromną produktywnością.

Mówi się o nim, że jest ramą do dalszej części Norwegii. Żyje tutaj ok. 1 mln osób.

W jego skład wchodzi:

 • Oslo,

 • okoliczne hrabstwa Akershus.

Czym charakteryzuje się region Oslo?

 • Jest to głównie mekka licznych zaawansowanych usług i branż opartych na wiedzy światowej klasy.

 • Prężnie działa i rozwija się tu sektor morski, energia i środowiska, ICT (od ang. information and communication technologies, pojęcie obejmujące szeroki zakres wszystkich technologii umożliwiających manipulowanie i przesyłanie informacji), nauki przyrodnicze oraz kultura i rozrywka.

Tutejsze środowisko ściśle współpracuje ze światem nauki – University of Oslo i Oslo Innovation Centre – mają one ogromną szansę stać się jednym z wiodących ośrodków w Europie w zakresie innowacji i rozwoju przemysłowego.

W chwili obecnej działa tutaj ponad 140 firm.

Region biznesowy Stavanger

Ta część na mapie Norwegii określana jest jako brama do świata. Są osoby, które właśnie w tym miejscu upatrują początków tego państwa – pierwsi osadnicy mieli przybyć tutaj do lądu małymi łodziami w okresie, kiedy ostatnia epoka lodowcowa zakończyła się jakieś 10 000 lat temu.

Obecnie jest jednym z największych i najważniejszych miejsc, w których robi się biznes i najlepiej się żyje. Statystyki pokazują, że mieszka tu ok. 300 000 osób.

Mówienie o Stavanger w kontekście inwestycji w Norwegii nie może być w jakikolwiek sposób pełne bez przekazania informacji o tym, że właśnie tu zaczęła się norweska przygoda z naftą. Był rok 1969, kiedy na południowym obszarze Morza Północnego, Ekofisk, dokonano odkrycia ropy naftowej. Trochę czasu już upłynęło od tamtego wydarzenia, region ten zdążył przeobrazić się w niekwestionowany norweski kapitał naftowy, z 45 000 osób zatrudnionych w tym sektorze.

Liczba zatrudnionych osób w lokalnym sektorze ropy naftowej stanowi około 20% siły roboczej w okręgu Rogaland oraz prawie 50% wszystkich zatrudnionych w działalności związanej z ropą naftową w tym kraju.

To także ważne centrum kreatywności, sztuki kulinarnej i kultury. 10 lat temu właśnie tu mieściła się Europejska Stolica Kultury.

Region biznesowy Tromsø

Tromsø, położone daleko poza kołem podbiegunowym jest tzw. bramą na północ. Można też spotkać się z nazwą „Paryż Północy”. Określenie to ma świadczyć o jego gościnności i kosmopolityczności.

Miejscowi szczycą się tym, że tutejsza gospodarka była już tak naprawdę międzynarodowa, kiedy słowo globalizacja dopiero zostało „wynalezione” przez współczesny świat.

 • Znajduje się tu założony w 1968 roku Norweski Instytut Polarny oraz wiele innych ważnych ośrodków badań i edukacji.

 • Powstaje nowe centrum międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań nad klimatem i środowiskiem.

 • Właśnie tutaj mieści się również Sekretariat Rady Arktycznej, który gromadzi wszystkie państwa arktyczne.

 • Od początku lat 90. Tromsø odgrywa aktywną rolę w pogłębianiu współpracy transgranicznej w Euroarktycznym Regionie Morza Barentsa.

Ten region ma przed sobą wiele nowych możliwości. Morze Barentsa i obszar wokół niego daje wiele perspektyw w obszarach ropy naftowej i energii, morskiego przedsiębiorstwa i nauk przyrodniczych, zintegrowanego, bezpiecznego dla środowiska zarządzania oceanami, turystyki i wykorzystania nowych szlaków żeglugowych.

Region biznesowy Bergen

Jest malowniczy, tętni życiem, pełno to twórczych i pracowitych osób. To właśnie tu żyje ponad 2/3 populacji hrabstwa Hordaland.

Mieszkańców tego miejsca zwykło się postrzegać jako tych, których ogranicza wszystko poza wyobraźnią.

W samym sercu tutejszej ziemi leży Bergen, znane jako jedno z największych miast w Europie, a także brama do zachodniej części Norwegii. Jest siedzibą administracji hrabstwa Hordaland i domem dla niezwykle dużej ilości międzynarodowych firm.

Głównym potencjał Bergen tkwi w sektorach obejmujących:

 • ropę naftową,

 • gaz,

 • energię morską,

 • energię,

 • akwakulturę.

Poza tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to miejsce niezwykle wyjątkowe w sektorze R&D, a dokładniej w dziedzinie ropy naftowej. To tu mieści się dom Centrum Wiedzy (Subsea Technology), Centrum Doskonałości (Centrum Zintegrowanych Badań Naftowych), oraz Norweska Rada ds. Badań Naukowych.

Norwegia choć jest wielojęzykową społecznością w wielu przypadkach dostęp do tamtejszych materiałów informacyjnych czy prawnych niestety stwarza barierę językową. Osoby bez znajomości norweskiego są odgrodzone od danych i wiedzy niezwykle potrzebnej i pożądanej w danej chwili. Pamiętaj, że nie musisz być specjalistą od wszystkiego. Wystarczy poprosić o pomoc ekspertów – skontaktuj się z zaufanym biurem tłumaczeń, a bariera zniknie, gdy w twoje ręce trafi tekst z translacją.

Jak założyć swój biznes na terenie Norwegii?

Norwegia ma przewidywalny klimat biznesowy, wysokie wskaźniki produktywności i otwartą gospodarkę z dobrym dostępem do głównych rynków.

Od strony struktur prawnych

Masz tu wiele możliwości. Możesz działać jako:

 • przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (ENK) – właściciel ponosi pełną odpowiedzialność finansową za długi przedsiębiorstwa,

 • spółka osobowa (ANS lub DA) – jeden lub większa liczba akcjonariuszy (właścicieli), z których każdy przyjmuje osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa,

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AS) – właściciel (właściciele) nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Właściciel (właściciele) musi zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 100 000 NOK. Zwykle mogą utracić jedynie swój początkowy udział w firmie,

 • publiczna spółka akcyjna (ASA) – od AS różni się np. tym, że musi mieć kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 1 mln NOK,

 • norweski oddział zagranicznej firmy (NUF) – zagraniczna firma odpowiada za działalność norweskiego oddziału. Zazwyczaj jest odpowiedzialny za m.in. podatki. Musi przestrzegać przepisów norweskich. Nie ma wymogów kapitałowych,

 • spółdzielnia (SA) – niezależna grupa, która musi posiadać co najmniej dwóch właścicieli, z których żaden nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Fundusze komercyjne muszą posiadać minimalny kapitał wpłacony w wysokości 200 000 NOK.

Zasady działalności gospodarczej

 • W przypadku określonych rodzajów działalności gospodarczej wymagane jest specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Biznes Plan – w Norwegii jest systematyczną analizą idei biznesowej i jest ważnym narzędziem zarządzania. Co prawda nie ma tu obowiązku jego sporządzania.

 • Solidna strategia handlowa i bezpiecznego finansowania.

 • Rejestracja działalności gospodarczej – gdy przedsiębiorstwo zostanie formalnie ustanowione i kiedy rozpocznie się sprzedaż towarów lub usług podlegających opodatkowaniu, firmę trzeba wpisać do Centralnego Rejestru Koordynacyjnego Podmiotów Prawnych, można tego dokonać w centrum rejestracji Brønnøysund. Większość struktur prawnych może być rejestrowana elektronicznie za pośrednictwem Altinn. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają norweskiego numeru ubezpieczenia społecznego, mogą ubiegać się o numer D podczas rejestracji.

 • Rejestracja działalności na ubezpieczenie narodowe – każdy mieszkaniec Norwegii musi być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W przypadku jednoosobowych firm i członków spółki uprawnienia do zabezpieczenia społecznego oblicza się na podstawie rocznego dochodu podlegającego obowiązkowi uzyskania emerytury.

 • Rejestracja: podatek – jednoosobowe firmy i członkowie spółki muszą płacić podatek progresywny za każdy okres po uzyskaniu jakiegokolwiek przychodu. Formularze płatności wysyłane są cztery razy w roku. Kwota do zapłaty jest oparta na szacunkowej wysokości dochodów. Urząd skarbowy musi zostać poinformowany o spodziewanym zysku w pierwszym roku. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne zakłady płacą podatek w roku następującym po roku dochodowym.

Poszukujesz tłumacza norweskiego? Zainwestuj w najbardziej renomowane biur tłumaczeń. Szeroki wybór najlepszych na rynku specjalistów w branży, 100% pozytywnych opinii klientów i wiele certyfikatów to drogowskazy do miejsca, w którym otrzymasz profesjonalny przekład z języka norweskiego na polski lub z polskiego na norweski.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Podobne artykuły

Odkryj Bramę do Nieba 2Biznesowy savoir-vivre

E-sąd – czy faktyczne przyspieszenie rozpoznawania spraw?

7 lutego 2020

Czym jest e-sąd? Z pewnością termin ten nie jest Ci obcy, wiesz na pewno,

Odkryj Bramę do Nieba 3Artykuły różne

Dochodzenie należności od dłużników

2 lutego 2020

Każdy tłumacz, bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorcą świadczący

Odkryj Bramę do Nieba 4Praca za granicą

Finansowe centrum Europy

16 stycznia 2020

Szwajcaria to pod wieloma względami fascynujący kraj, który dla wielu z nas stanowi swego