Tłumaczenie tekstu medycznego – zadanie, od którego może zależeć ludzkie życie

Każde tłumaczenie to praca odpowiedzialna, wymagająca wysokich kompetencji zawodowych, ale też etycznych. Przekłady tekstów medycznych są jednak przypadkiem szczególnym, ponieważ zależy od nich nie tylko powodzenie współpracy biznesowej, ale przede wszystkim ludzkie zdrowie i życie. Z tego względu stosuje się dla nich zupełnie odrębne zasady.

Procedury związane z przekładami tekstów medycznych

Zlecenia medyczne podlegają zawsze specjalnej obsłudze. Na początku ustalony jest glosariusz, do którego dobiera się odpowiednie techniki i metody pracy. Dopiero wówczas tekst jest przekazywany bezpośrednio do tłumacza, dobranego nie tylko pod kątem umiejętności lingwistycznych, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu medycyny i pokrewnych jej nauk.

Jest to jeden z tych przypadków, kiedy nie wystarczy ograniczyć się do sprawdzenia efektu przez osobę kompetentną w danej dziedzinie. Zbyt łatwo jest o przekłamania niemożliwe do wychwycenia przez kogoś, kto nie zna doskonale tekstu oryginalnego – na przykład wartości parametrów czy ich symbole, często oznaczające w Polsce coś zupełnie innego, niż w innych krajach.

Oczywiście jednak każdorazowo przed oddaniem tłumaczenia klientowi, jest ono jeszcze raz analizowane, z uwzględnieniem korekty stylistycznej, gramatycznej czy tej najważniejszej – merytorycznej.

Jakiego rodzaju dokumenty z zakresu nauk medycznych mogą trafić do tłumacza?

Zlecenia są tu bardzo różne. Często pojawiają się na przykład różnego rodzaju dokumenty rejestracyjne środków farmaceutycznych lub sprzętu medycznego, sprawozdania i analizy badań prowadzonych w klinikach zagranicznych, a także recepty zagranicznych leków. Wszystkie teksty z tej dziedziny dotykają jednak tej samej materii: zdrowia jednej lub wielu osób.

Poczucie odpowiedzialności za czyjeś życie mobilizuje właścicieli biur tłumaczeń do tego, żeby angażować do przekładów medycznych zawsze dwie osoby. Taki team gwarantuje wyższą jakość tekstu, możliwe są bowiem nie tylko konsultacje w ramach zespołu, ale również wzajemna kontrola przetłumaczonych już fragmentów dokumentacji.

Oczywiście, tłumacze opracowujący tekst muszą mieć stosowne medyczne wykształcenie, najczęściej zatem są to: lekarze, biolodzy, farmaceuci, biochemicy.

Najwyższa jakość i absolutna poufność

Zdrowie i bezpieczeństwo jest dobrem najwyższym, zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości i jest prawnie chronione. Dlatego właśnie tłumaczenie tekstu medycznego jest tak odpowiedzialnym i skomplikowanym procesem. Priorytetowe jest zagwarantowanie klientowi najwyższej jakości usługi, dokładności przekładu, wielokrotnego sprawdzenia go z dokumentem oryginalnym.

Zawieranie umów o poufności ma natomiast dwa różne aspekty:

  • Pierwszym z nich jest interes producenta leku bądź sprzętu medycznego – często tłumaczeniu podlegają opisy czegoś, co nie weszło jeszcze na rynek. Jakikolwiek wyciek informacji mógłby być niewiarygodnie szkodliwy, opóźniłby bowiem dostępność nowych, lepszych farmaceutyków czy urządzeń dla pacjentów.
  • Drugi dotyka bardzo delikatnej materii, czyli tak zwanych „danych wrażliwych”. Jeśli przekładane są osobiste dokumenty medyczne konkretnego pacjenta, klient musi mieć zagwarantowaną absolutną i bezwzględną poufność dotyczących go informacji.

Wszystkie czynniki związane z procedurą tłumaczenia medycznego, jak i restrykcjami, jakimi jest ono obwarowane, świadczą o odpowiedzialności, jaką ponosi zarówno bezpośrednio osoba wykonująca przekład, jak i cała firma, której zlecenie zostało przekazane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *