Pół i ćwierć – prozaiczne, ale częste problemy z pisownią

Dylematy dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej, są w języku polskim dość częste nawet dla osób zawodowo zajmujących się różnego typu opracowywaniem tekstów. Warto więc od czasu do czasu zrobić sobie „powtórkę” ze szkoły i przypomnieć zasady pisowni. Sporo problemów sprawiają na przykład „pół” i „ćwierć” używane w połączeniach z innymi wyrazami – czasami bowiem użyć należy pisowni łącznej, czasem zaś rozdzielnej.

Pisownia połączeń z liczebnikiem „pół”

Wbrew pozorom ten prosty wyraz potrafi sprawić dużo kłopotów. Piszemy go bowiem z różnymi częściami mowy czasami rozdzielnie, a czasami łącznie. Inaczej będzie to wyglądało w wyrazach złożonych, inaczej w połączeniu z przyimkami. Podstawowe zasady warto więc sobie dokładnie przyswoić.

„Pół” z rzeczownikiem – rozdzielnie

Tutaj nie musimy stosować żadnej skomplikowanej zasady ortograficznej. Liczebnik „pół” stanowi po prostu zwykły liczebnik ułamkowy. Piszemy więc na przykład:

 • pół chleba;
 • pół miesiąca;
 • pół paczki;
 • pół roku.

„Pół” jako element wyrazu złożonego – łącznie

Kiedy liczebnik ten staje się elementem wyrazu złożonego, zmienia się automatycznie pisownia. Przykładem takiego połączenia może być wyraz „pół” plus rzeczownik: półkula, półkożuszek, półdniówka. Co ciekawe, wszystkie one odmieniają się przez przypadki.

Interesującym przykładem wyrazu zawierającego liczebnik „pół” jest wyraz „półwiek” – wydawać by się mogło, że już nieco archaiczny i rzadko używany. Jednak w licznych publikacjach historycznych jest on nadal bardzo popularny, choć używanie formy np. „przed pół wiekiem” jest również poprawne.

„Pół” z przysłówkiem, liczebnikiem – łącznie

Złożenia liczebnika „pół” z przysłówkiem i z liczebnikiem, a także z formą czasownikową, należy pisać łącznie: półhektarowy, półdarmo, półtrzecia.

Podwójnie występująca cząstka „pół” w zdaniu – oddzielnie

Gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką „pół” służą określeniu jednego pojęcia, przedmiotu, zjawiska – zapiszemy je oddzielnie:

 • pół spał, pół czuwał;
 • pół fantastyczny, pół realistyczny.

Przyimki z „pół” – rozdzielnie

Liczebnik „pół” z przyimkami – do, na, o. od, po, przez, przy, za – należy zapisywać rozdzielnie:

 • Jeszcze do pół godziny potrwa mecz.
 • O pół do czwartej jestem umówiony.
 • Od pół godziny czekam na ciebie.

Jak więc widać, liczebnik „pół” może nam sprawić nieco problemów. A „ćwierć”?

Pisownia połączeń z liczebnikiem ćwierć

Ogólna zasada jest bardzo prosta: pisownia „ćwierć” z rzeczownikiem jest rozdzielna, gdy jest on zwykłym liczebnikiem ułamkowym, czyli oznacza jedną z czterech równych części czegoś, a towarzyszący rzeczownik występuje w dopełniaczu:

 • ćwierć kilograma;
 • ćwierć szklanki mleka;
 • ćwierć kilometra.

Kiedy natomiast liczebnik „ćwierć” jest częścią składową wyrazu złożonego, należy takie połączenie zapisać razem:

 • ćwierćfinał;
 • ćwierćnuta;
 • ćwierćwiecze.

W powyższych przykładach „ćwierć” jest stałym elementem wyrazu, nie może więc zostać od niego oddzielona.

Język zmienia się dynamicznie – powstają nowe formy

Niektóre wspomniane wyżej słowa i połączenia stanowią obecnie już raczej archaizmy. Mało kto powie „półtrzecia”, zamiast używanego współcześnie „dwa i pół”. Jednak warto przyswoić sobie także te praktycznie już nie stosowane formy, choćby po to, aby znać źródło niektórych bardziej popularnych połączeń – na przykład „półtora”, pochodzące od „pół” + „wtora”, czyli archaicznej postaci liczebnika „wtóry” (drugi).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *