Popularna terminologia stosowana przez agencje tłumaczeniowe

Oto lista powszechnie stosowanej terminologii, której używają agencje tłumaczeniowe:

Adaptacja

Adaptacja polega na wychwyceniu istoty, sensu i przesłaniu oryginalnego tekstu, pomijając dosłowność w tłumaczeniu. Wynikiem nie powinno być konkretne tłumaczenie, ale oddanie pierwotnego znaczenia.

Informacje ogólne

Czasami tłumacz potrzebuje ogólnych informacji na temat tekstu, który pisze. Pozwala to na dokładne dopracowanie zlecenia. Informacje powinny zawierać fakty dotyczące przedmiotu, kontekstu, odbiorcy i terminologii.

Obliczanie objętości tekstu

Wszystkie biura tłumaczeń zmuszone są do obliczania objętości tekstu lub liczby słów. Pomaga to w wycenie, wyznaczeniu czasu potrzebnego na napisanie zlecenia i ustaleniu ilości tłumaczy, którzy będą nad nim pracować.

Nie wszystkie firmy stosują tę samą metodę kalkulacji. Większość oblicza tekst na podstawie ilości słów, jednak zdarzają się takie, które biorą pod uwagę linijki tekstu lub ilość znaków.

Tłumaczenie certyfikatowane

Certyfikatowane tłumaczenia są poświadczone przez załączony certyfikat lub podpis. Najczęściej potrzebne są do tworzenia oficjalnych dokumentów.

Komputerowo wspomagane tłumaczenie

Nie wszystkie tłumaczenia tworzone są odręcznie. Ze względu na postęp technologii oprogramowania komputerowego, mogą przejąć większość pracy tłumacza nad danym tekstem. Oprogramowanie to używane jest zarówno w pracy ze specyficzną terminologią, jak i ogólnymi dokumentami. Dodatkowym plusem jest pamięć tłumaczeniowa. Raz przetłumaczona fraza może zostać odtworzona w innym tekście.

Copywriting

Copywriting odnosi się do napisania tekstu, który zostanie później użyty jako broszura, na stronie internetowej, opublikowany jako kopia i tym podobne. Nie zawsze jest dobrze przetłumaczona.

Terminy

Terminy zawsze są zbyt krótkie dla tłumacza i biur tłumaczeniowych i za długie dla klienta. Większość tłumaczy podejmuje się tłumaczenia około 1500 słów dziennie. To pozwala na wykorzystanie czasu na badania dotyczące tekstu i jego sprawdzenie przed oddaniem. Klient powinien mieć świadomość realiów naszej pracy. Żądanie od agencji tłumaczeniowej napisania 70 tysięcy słów w 24 godziny jest nierealnym pomysłem.

Darmowe tłumaczenie

Określenie „darmowe tłumaczenie” jest najczęściej wpisywanym określeniem w wyszukiwarkach, takich jak Google. Polega na oprogramowaniu, które oferuje dosłowne tłumaczenie dowolnego tekstu, który zostanie do niego skopiowany. Najczęściej jest to bełkot, ale czasem można wychwycić sens jednego lub dwóch przetłumaczonych zdań.

Tłumacz freelancer

Większość agencji zatrudnia freelancerów, którzy traktowani są jako niezależny podmiot, a nie jak stały pracownik. Jednak wiele biur tłumaczeń buduje dobre relacje z freelancerami, których angażują do czasu zakończenia zleconej im pracy.

Streszczenie

Czasami z powodu ograniczeń czasowych, klienci mogą poprosić o streszczone tłumaczenie. Jest ono wydobyciem ogólnego zarysu i znaczenia treści tekstu w taki sposób, aby przedstawić najistotniejsze punkty. Streszczenie najczęściej jest mniej pracochłonne, więc jest również tańsze, niż pełne tłumaczenie.

Słowniczek

Słownik używany jest przez tłumaczy przy pracy z trudnym tekstem, który uwzględnia specjalistyczną terminologię. Zawiera terminy i definicje napisane najczęściej w języku docelowym. W tym celu korzysta się zwykle ze słowników jedno-językowych. Dla mocno specjalistycznych tekstów klient czasami proszony jest o zapewnienie słowniczka, żeby upewnić się, że tłumaczenie spełni jego oczekiwania.

Twarda kopia

Twarda kopia odnosi się do formatu źródłowego tekstu, który wymaga tłumaczenia. Są one najczęściej sporządzone na papierze, takim jak faksy, listy lub broszury. Praca z kopiami jest trudniejsza dla agencji i samych tłumaczy. Zachodzi wówczas problem z obliczeniem objętości tekstu, a tłumacz nie może pracować na edytowalnym tekście źródłowym, co znacząco utrudnia pracę.

Tłumaczenie prawne

Tłumaczenia prawne mogą być skomplikowane ze względu na ich wagę, jako dokumentu i zawartej w nim terminologii. Tłumaczenia prawne, takie jak np. włoskie, są niekiedy bardzo drogie, ponieważ wiążą się z zatrudnieniem tłumaczy ze specjalistyczną wiedzą oraz ewentualnymi dodatkowymi badaniami.

Tłumaczenie dosłowne

Dosłowne tłumaczenie polega na tłumaczeniu słowo w słowo tekstu oryginalnego. W rezultacie ignoruje się przypadki, powiedzenia, gry słów itp. Przez to wypada sztywno i nienaturalnie. Za wszelką cenę należy go unika.

Język ojczysty

Tłumacz powinien tłumaczyć tylko na swój język ojczysty. Oczywiście, może tłumaczyć na więcej, niż jeden rodzimy język, jednak tylko wtedy, gdy dorastał i wychowywał się w dwóch różnych krajach.

Korekta

Korekta dotyczy rewizji, kontroli i edycji przetłumaczonego tekstu. Po skończeniu tłumaczenia najczęściej drugi tłumacz sprawdza dokument i porównuje go z oryginałem. W celu zachowania jakości tłumaczenia, sprawdzana jest również pisownia, gramatyka i składnia.

Liczba słów źródłowych

Biura tłumaczeniowe najczęściej pobierają opłatę od ilości słów źródłowych. Gdy obliczenie słów z tekstu źródłowego jest niemożliwe (np. w przypadku twardej kopii), wtedy liczba słów zliczana jest z wykonanego tłumaczenia i na jej podstawie ustala się cenę tłumaczenia.

Docelowa liczba słów

W przeciwieństwie do liczby słów źródłowych, ilość słów docelowych określana jest na podstawie tekstu przetłumaczonego. Na przykład, jeśli klient potrzebuje tłumaczenia z języka duńskiego na angielski, a tekst źródłowy uniemożliwia obliczenie słów, wtedy cena naliczana jest z przetłumaczonego tekstu w języku angielskim.

Tłumaczenia techniczne

Techniczne tłumaczenia odnoszą się do konieczności stosowania specjalistycznych terminologii w tematach, takich jak medycyna, finanse, prawo, inżynieria, oprogramowanie, instrukcje i innych, które można uznać za techniczne.

Agencja tłumaczeniowa

Agencje świadczą usługi tłumaczeniowe. Nadzorują projekty tłumaczeń dla klientów, zapewniając wykonanie tłumaczeń w terminie. Niektóre biura gwarantują również tłumaczenia ustne, wielojęzyczne i inne usługi językowe.

Tłumacz

Tłumacz przekształca tekst napisany w jednym języku na inny. Zajmują się oni tylko pisemną formą tłumaczeń. Tłumaczenia ustne wykonywane są przez interpretatorów, czyli tłumaczy ustnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *