Przewodnik Przedsiębiorcy w Niemczech Wschodnich – część II

Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg Vorpommern)
Meklemburgia-Pomorze Przednie jest najbardziej wysuniętym na północ krajem związkowym. Land na północy graniczy z Bałtykiem, na zachodzie ze Szlezwikiem-Holsztynem i Dolną Saksonią, na południu z Brandenburgią oraz z Polską na wschodzie. Stolicą kraju związkowego oraz siedzibą władz regionalnych jest Rostock z 201 tys. mieszkańców. Miasto jest po Lubece i Kilonii trzecim do do wielkości niemieckim portem morskim nad Bałtykiem. Pozostałe miasta nie przekraczają 70 tys. mieszkańców, najważniejsze z nich to Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald i Wismar. Region ten jest podzielony na 12 powiatów,  sześć miast na prawach powiatu oraz 979 gmin.
Meklemburgia-Pomorze Przednie często określana jest krainą tysiąca jezior, ale określenie to oddaje tylko część prawdy. W rzeczywistości w regionie tym jest ich ponad 2 tys. Mieści się tu również wiele rezerwatów przyrody i parków narodowych. Piękne plaże i malownicze nadmorskie miejscowości sprawiły, że region ten stał się jednym z głównych centrów rozwojowych dla turystyki w kraju. W ubiegłym roku w rozwój infrastruktury nadmorskiej zainwestowano ponad 500 milionów euro, co sprawiło, że region ten stał się jednym z najważniejszych europejskich centrów dla przemysłu związanego z budową łodzi i statków.
Działalność przemysłowa tego regionu skupia się przede wszystkim na branży spożywczej i konsumpcyjnej, stoczniowej, budowlanej, maszynowej i drzewnej. Priorytetowe znaczenie dla tego landu mają porty morskie, które w ostatniej dekadzie zostały gruntownie zmodernizowane. Władze pozycjonują również gospodarkę landu w kierunku rozwoju branż o wysokim stopniu innowacyjności – technologii informatyczno-komunikacyjnych, energii odnawialnej i wtórnego wykorzystania zasobów. Ważnym czynnikiem rozwoju jest również turystyka. Na terenie landu turyści mają do dyspozycji niespełna 3 tys. obiektów hotelowych. Land ten odwiedza rocznie około 10 milionów turystów.
Przez terytorium Meklemburgii-Pomorza Przedniego przebiegają najważniejsze transeuropejskie szlaki transportowe, rozbudowane i zmodernizowane po zjednoczeniu Niemiec. Główną sieć transportową stanowi infrastruktura drogowa (w sumie około 26,6 tys. km długości). Sieć autostrad łączy główne porty i centra turystyczne z Berlinem oraz innymi miastami takimi jak Hamburg i Lubeka.
Land przecina autostrada A20 z Lubeki przez Weismar, Rostok i Neubrandenburg do węzła przez Kreuz Uckermark. Trasa stanowi główną oś transportową landu doprowadzając ruch drogowy w popularne miejscowości wypoczynkowe – Pojezierze Meklemburskie, wybrzeże Bałtyku, wyspy Uznam i Rugia, stąd często nazywana jest „Autostradą Bałtycką” (Ostseeautobahn) i „Autostradą Nadbrzeżną (Kustenautobahn). Prowadząca przez kraj autostrada A24 z Berlina do Hamburga łączy się z autostradą A14 w kierunku Schwein oraz z A19 na Rostock. Niewielki odcinek autostrady A11 przechodzi przez południowy wschód landu.
Infrastruktura kolejowa jest dobra. Długość sieci kolejowej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wynosi 1.748 km. Przez południowo-zachodnią część kraju przebiega główna trasa kolejowa z Berlina do Hamburga. Trasa ta łączy się również przez Schwerin oraz Bad Kleinen z Wismart, Rostock, Stralsund i Rugen. Dwa pozostałe istotne połączenia to trasy Berlin przez Neusterlitz do Rostock, Neubrandenburg, Stralsund, Rugen oraz z Berlina do Stralsund przez Pasewalk, Anklam oraz Greifswald. W ostatnich latach kraj zainwestował znaczne środki w rozwój i modernizację głównych tras kolejowych.
Pod względem transportu lotniczego sytuacja również jest dobra. Na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego znajduje się pięć regionalnych portów lotniczych: Barth, Heringsdorf, Neubrandenburg, Rostock-Laage i Schwerin-Parchim, które wykorzystywane są w komunikacji liniowej i czarterowej. Port lotniczy Rostock-Laage położony jest 28 km od Rostocku i jest on największym lotniskiem w tym landzie.
Strategiczne znacznie dla gospodarki Meklemburgia-Pomorza Przedniego ma transport morski i śródlądowy. Na terenie landu funkcjonuje obecnie 7 portów morskich: w Wismarze, Rostocku, Stralsundzie, Greifswaldzie, Wolgast (port promowy), Sassnitz oraz w Ueckermunde. Z portu w Rostocku i Sassnitz kursują promy do Danii, Finlandii i Szwecji. W celu zwiększenia konkurencyjności portów wschodnioniemieckich przeprowadzono ich modernizację oraz rozbudowano istniejącą infrastrukturę. Tyko w latach 1991-2001 zainwestowano 500 mln euro.
Wody śródlądowe w transporcie towarowym nie pełnią tak ważnej roli jak transport morski mają jednak ogromne znaczenie dla ruchu sportowego i motorowodnego.
Na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego działają dwa uniwersytety (w Greifswaldzie i Rostocku) oraz klika szkół wyższych
Szczególne znaczenie dla tego regionu ma gospodarka morska. Port morski Rostock należy do najważniejszych portów morskich w Niemczech i jest zarazem światowym punktem przeładunkowym towarów z całego świata. W 2007 roku obrót ładunkowy przekroczył 26 mln ton towarów. Port charakteryzuje wysoki wzrost gospodarczy w dziedzinie transportu RO-RO oraz promowego. Miasto jest dodatkowo siedzibą wielu armatorów, zarówno statków handlowych jak i promów pasażerskich. Obok Rostocku, również Sassnitz, Wismar oraz Stralsund znajdują się ważne porty morskie z obrotem ładunkowym przekraczającym 10 mln ton frachtunku.
Inną ważną gałęzią gospodarki morskiej Meklemburgii-Pomorza Przedniego jest przemysł stoczniowy. W ponad 80 przedsiębiorstwach zatrudnionych jest około 6 tys. osób, z czego 4,5 tys. w czterech stoczniach morskich oraz jednej śródlądowej. Ten obszar działalności przemysłowej wspierany jest przez liczne grono poddostawców półfabrykantów i wysoce skomplikowanych urządzeń technicznych, nawigacyjnych, napędowych i innych. W sumie, wraz z siecią poddostawców w przemyśle stoczniowym i morskim czynnych jest ponad 300 firm i 13 tys. pracowników.
Wśród największych przedsiębiorstw w kraju pod względem zatrudnienia, osiem działa w sektorze gospodarki morskiej. Armatorzy Scandlines AG oraz AIDA Cruises zajmują odpowiednio piąte i szóste miejsce, stocznia Wadan Yards MTW z Wismar zajmuje siódme miejsce.
Planowane jest włączenie przemysłu stoczniowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego do europejskiej strategii na rzecz rozwoju przemysłu stoczniowego – Leadership 2015. Celem programu jest osiągnięcie efektu synergii i rozwój innowacyjności poprzez wzmocnienie kooperacji w tej branży.
Równie ważną gałęzią przemysłu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest przemysł spożywczy. Jest to największy sektor przemysłowy, zatrudnia on blisko 17 tys. pracowników. Największe przedsiębiorstwa działające w tym sektorze to Mecklenbutgische Brauerei Lubz GmbH, Grabower Susswaren GmbH, Mecklemburger Backstuben GmbH oraz Mecklenburger Kartoffelveredlung GmbH.
Obok tradycyjnych i utworzonych po zjednoczeniu Niemiec przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w Meklemburgii osiedliły się również spółki zależne światowych koncernów z branży. Przedsiębiorstwo Dr. August Oetker KG prowadzi zakład w Wittenburg, Carl Kuhne KG w Hagenow a Pfanni GmbH & Co. OHG w Stavenhagen.
W ostatnich latach siedziby w kraju utworzyli Sweet Tec GmbH oraz Roffee Tec GmbH w Boizenburg. Przedsiębiorstwo Edeka wybudowało przetwórnię wyrobów mięsnych w Valluhn, Kamps AG otworzyło zakład piekarski w Ludersdorf a Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH otworzyła przetwórnię ryb w Sassnitz.
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego korzystają z rolniczego charakteru tego regionu. Ponad połowa powierzchni kraju związkowego wykorzystywana jest pod uprawy, dzięki czemu przemysł może korzystać z tutejszych produktów rolnych.
W Meklemburgii silnie rozwija się również przemysł drzewny. Należy on do tradycyjnych gałęzi przemysłu w tym regionie. Dzięki programom wspierania gospodarki oraz dobrym warunkom logistycznym, które charakteryzuje bliskie położenie portów morskich oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i klejowa, możliwości przetwórcze sektora znacznie wzrosły w ostatnim okresie. W Meklemburgii znajduje się między innymi największy tartak drzew iglastych w Europie. Dzięki bliskości firm produkujących deski, płyty wiórowe, płyty z włókien drzewnych i laminaty podłogowe oraz palety drewniane rozwija się też przemysł meblarski.

Meklemburgia-Pomorze Przednie w liczbach

Wielkość

23,185 km kwadratowych

PKB

35.2 biliony euro

PKB per capita

21,264 euro

Populacja

1.7 miliona

Liczba pracowników

0.7 miliona

Absolwenci wyższych uczelni

Prawo i nauki ekonomiczne: 1,613

Inżynieria: 1,1014

Nauki przyrodnicze: 732

Główne miasta

Rostock (201,422)

Schwerin (95,041)

Neubrandenburg (65,137)

 
Zainwestuj w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Kontakt:
Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin
Tel.: +49 (0) 385 59 225 0
www.invest-in-mv.de
 
Saksonia (Saxony)
Saksonia to region w którym narodził się niemiecki przemysł, do tej pory pozostaje on mocno zindustrializowany. Saksonia położona jest wzdłuż wschodniej granicy Niemiec. Region sąsiaduje z Polską, Czechami i z następującymi krajami związkowymi: Bawaria, Turyngia, Saksonia-Anhalt i Brandenburgia. Stolicą tego landu jest Drezno.
Wśród regionów byłych landów wschodnich Saksonia jest krajem najbardziej zamożnym. Region ten charakteryzuje się również szybkim wzrostem gospodarczym – jednym z najszybszych w Niemczech. Kluczowym czynnikiem dla rozwoju Saksonii jest między innymi obecność w Dreźnie rozwiniętego przemysłu mikroprocesorów i półprzewodników (tzw. silicon Saxony). Jest to największy taki region w Niemczech i jeden z pięciu największych w Unii Europejskiej. Saksonia jest również centrum inżynierii mechanicznej, krajem w którym swoje przedsiębiorstwa i oddziały ma wiele firm motoryzacyjnych. Obecne są tu takie firmy jak BMW, Volkswagen i Porsche. Przemysł samochodowy należy do najsilniej rozwiniętych gałęzi przemysłu w tym regionie.
Saksonia jest również znana z bycia centrum przemysłu solarnego. Działają tu takie firmy jak ARISE Technologies, Sunfilm, Avancis and SolarWorld.
Rządy federalny i regionalny prowadzą wiele programów których celem jest dofinansowanie inwestycji w tym regionie. Niektóre z większych programów zakładają do 70 proc. finansowania z budżetu.
Saksonia ma również bardzo wiele połączeń biznesowych z Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Kraje te są najważniejszymi partnerami tego landu w imporcie, a ich znaczenie dla saksońskiego handlu ciągle wzrasta. Import do tego regionu jest wyższy niż wartość towarów dostarczanych do Saksonii ze starych państw członkowskich Unii Europejskiej, co wskazuje na reorientację saksońskiego importu.
W obszarze rolnictwa Saksonia przeszła bardzo wiele zmian strukturalnych po zjednoczeniu Niemiec. Rolnictwo zostało w znacznym stopniu zmodernizowane. Głównymi produktami pochodzącymi z rolnictwa w tym regionie są zboża, sery i owoce, głównie jabłka. W produkcji zwierzęciej nastąpiło przesunięcie z trzody chlewnej na utrzymanie innych zwierząt hodowlanych.
Kraj ten posiada również wiele atrakcji turystycznych i charakteryzuje się pięknym krajobrazem, stąd często nazywany jest „niemiecką Szwajcarią”.

Saksonia w liczbach

Wielkość

18,418 km kwadratowych

PKB

92.9 biliona euro

PKB per capita

22,228 euro

Populacja

4.2 miliony

Liczba pracowników

1.9 miliona

Liczba absolwentów wyższych uczelni

Prawo i nauki ekonomiczne: 4,098

Inżynieria: 4,464

Nauki przyrodnicze: 1,854

Największe miasta

Leipzig (518,862)

Dresden (517,052)

Chemnitz (243,089)

 
Zainwestuj w Saksonii
Kontakt:
Saxony Economic Development Corporation
Bertold-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 21 38 0

4 comments

 1. Milijka1234

  Po przeczytaniu artykułu przyszło mi na myśl, że otwierając biznes nie tylko w Niemczech ale i w ogóle warto zobaczyć co nas wokół otacza. Przemysł? To może warto postawić na technologię. Tereny rolnicze? To szansa na świeże dostawy dla sektora produktów spożywczych. Korzystajmy z szans jakie daje nam region, będzie nam łatwiej.

 2. Roberto

  Inżynieria przeważa w poziomie wykształcenia nad naukami ekonomicznymi i prawem, to wszystko mówi samo za siebie. Teraz stawia się na technologie, a raczej tym zajmie się wykwalifikowany inżynier a nie prawnik.

 3. Anna_B.

  Wydaje mi się też, że ostatnimi laty szkoły wyższe za dużo „naprodukowały” osób z wykształceniem humanistycznym czy też ekonomicznym. Czas rzeczywiście wziąć się za inżynierów.

 4. BeataChudoń

  Dlatego warto zdobywać i tworzyć sieć kontaktów wokół siebie. Myśl globalnie, działaj lokalnie – to bardzo mądre powiedzenie. Taka idea powinna przyświecać przedsiebiorcom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *