Rzetelna Firma

Z przyjemnością zawiadamiamy, że firma ?Futura Centrum Językowe” ? właściciel biur tłumaczeń „Supertłumacz” uzyskała Certyfikat Rzetelności.

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie ?Rzetelna Firma? odznaczają się:
praworządnością – przestrzegają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,
rzetelnością – wywiązują się z postanowień zawartych w kontraktach,
transparentnością – prowadzą działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
odpowiedzialnością – budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych klientów,
– zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów,
przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
– podnoszą świadomość swoich pracowników, poprzez propagowanie postaw wobec kontrahentów i konkurencji,
– budują świadomość idei i zasad odpowiedzialnego biznesu.

Certyfikat Rzetelna Firma

Program ?Rzetelna Firma? prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów