Rzetelność zawodowa w pracy tłumacza

W ostatnich latach, między innymi dzięki programowi „Rzetelna firma”, stale wzrastają standardy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Etyka biznesowe nie daje być może bezpośrednich korzyści materialnych, toteż przez długi czas była zaniedbywana. Od czasu jednak prowadzenia badań nad jej wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw, coraz większa liczba właścicieli firm doszła do wniosku, że warto jednak się nią bliżej zainteresować.

Czym faktycznie jest rzetelność w biznesie?

Stanowi ona pewien zestaw cech i zasad funkcjonowania, które pozwala zwiększać normy etyczne polskich firm zarówno w relacjach z klientami i pracownikami, jak też z konkurencją. Można ją definiować na wiele sposobów, przede wszystkim chodzi jednak o to, aby:

 • sumiennie wykonywać powierzone zadania;
 • wywiązywać się z terminów realizacji zleceń;
 • dopełniać warunków zawartych umów;
 • tworzyć miejsce przyjazne zarówno klientowi, jak i pracownikom.

Budowanie standardów rzetelności w dobie agresywnego konsumpcjonizmu bywa zadaniem trudnym. Nie pomaga także kryzys gospodarczy, nakazujący bezwzględnie walczyć o przetrwanie na rynku – a więc i o klientów. Firmy mają problemy z zachowaniem płynności finansowej, klienci opóźniają płatności, zobowiązania wobec urzędów natomiast realizować trzeba. Nic dziwnego, że w każdej w zasadzie branży trwa bezpardonowa walka.

Na szczęście coraz bardziej docenia się rzetelność

Skąd ta dość nagła zmiana? Częściowo na pewno z wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców, z których wynika, że decydując się na współpracę z nowym kontrahentem, oceniają przede wszystkim:

 • 27% – jego płynność finansową i ogólną kondycję firmy;
 • 26% – satysfakcja ze wcześniejszych kontaktów;
 • 25% – rekomendacje od innych, znanych osobiście przedsiębiorców i osób
 • .

Widać wyraźnie, że aż połowa umów o współpracy podpisywana jest właśnie z firmami rzetelnymi, a takie czynniki, jak ich oferta czy doświadczenie są drugorzędne (po około 8%).

Nie jest to jakiś „trend z zachodu”, ale działanie jak najbardziej racjonalne. Rzetelność, na przykład w branży tłumaczeń, to bowiem:

 • indywidualne podchodzenie do przekładu, precyzja i sumienność jego wykonania, oczywiście przekładająca się na jego jakość;
 • praworządność, przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa;
 • nie łamanie wewnętrznych regulacji dotyczących wykonywania działalności;
 • profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dbałość o kanały dystrybucji, w tym o stałą dostępność oferowanych produktów;
 • przedstawiane jawnie, przejrzyste reguły reklamacji;
 • informowanie o pełni praw, jaka przysługuje konsumentom, kontrahentom, pracownikom;
 • szanowanie praw wszystkich wymienionych wyżej grup.

Wszystkie te cechy, jeżeli charakteryzują przedsiębiorcę, przynoszą wymierne korzyści obu stronom: jedna może być względnie pewna niskiego ryzyka współpracy, druga zdobywa ciągle nowych, zadowolonych klientów.

Zaledwie 10% ankietowanych nie sprawdza rzetelności firmy. Jeśli chce się walczyć o pozostałe 90% to trzeba jak najszybciej zweryfikować swoje podejście do prowadzenia biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *