Specjalistyczne tłumaczenie wypowiedzi eksperckich

Profesjonalna translacja nie opiera się tylko na wiedzy językowej. Najlepsi tłumacze specjalizują się w danej dziedzinie lub temacie.

Gazeta LA Times w 2009 roku zamieściła artykuł, w którym zgłosiła zapotrzebowanie na profesjonalnych tłumaczy, specjalizujących się w danych dziedzinach np. ochrona środowiska czy produkcja.

Zwłaszcza w rozwijających się branżach, takich jak: technologie komputerowe czy ochrona środowiska, pojawia się nowe słownictwo, a sam język dynamicznie się zmienia. Tłumaczenia eksperckie wymagają specjalistów, którzy na bieżąco kontrolują nowości w danej dziedzinie i zdobywają stosowną wiedzą.

Oto kilka przykładów, jakie gałęzie gospodarki wymagają specjalistów do tworzenia tłumaczeń eksperckich:

Informatyka

Jeśli lubisz techniczne nowinki, to najprawdopodobniej wiesz, czym jest Cloud Computing: system, który wykorzystuje wirtualne serwery w internecie, aby udostępnić je indywidualnym użytkowników w celu zwiększenia wydajności ich komputerów.

Brzmi skomplikowanie w naszym języku? Niestety, w obcych dialektach jest jeszcze trudniej. Słowa określające taką usługę w wielu rejonach świata dopiero się kształtują, formują się w innych językach. Eksperckie tłumaczenie dotyczące Cloud Computing, wymaga stałej aktualizacji swojej wiedzy. Dotyczy to nie tylko nowo wprowadzanych technologii, ale również sposobu, w jaki dany język ewoluuje, aby te zmiany opisać.

Eksperckie tłumaczenia techniczne obligują tłumacza do zapoznawania się ze zmianami na bieżąco. Wszystko dlatego, ze rozwój technologii to ciągle modyfikowany proces, w którym nieustannie pojawiają się nowe słowa. Niektórzy tłumacze bawią się w słowotwórstwo i określają innowacyjne urządzenia własnymi nazwami (na przykład „sprzęciuchy”). Inni wolą podawać ich angielskie odpowiedniki (wearables). Tłumaczenia tego typu są trudne, ponieważ brakuje tu norm językowych.

Technologia jądrowa

Eksperckie tłumaczenia odgrywają kluczową role w krajach, które dysponują technologią nuklearną. W międzynarodowych konferencjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, niezbędni są profesjonalni tłumacze ze znajomością fizyki jądrowej i pojęć z nią związanych.

Według LA Times, takich tłumaczy najbardziej brakuje na rynku. Raporty FBI oraz innych agencji rządowych zwracają uwagę na duże opóźnienia w przygotowywaniu tłumaczeń na szczeblu rządowym. Wszystko dlatego, że do ich wykonania potrzebni są eksperci, znający wszelkie niuanse wynikające ze specyfiki języka rządowego.

Nauka o środowisku

Od „gazów cieplarnianych” do „paliw kopalnianych”. Ochrona środowiska charakteryzuje się bardzo specyficznym słownictwem. Ponadto jest to pole do międzynarodowego dialogu, do działania we wspólnym interesie. Dlatego właśnie tak dużą rolę odgrywają tu profesjonalne, eksperckie tłumaczenia.

Jednak każdy język ma swoje własne idiomy na określanie różnych zjawisk. Kluczem do sukcesu jest zatrudnienie translatora, który dobrze zna branżowe słownictwo. Na przykład, w języku chińskim „środowisko” określa się jako „shengtai huanjing”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „ekologiczny”. Tłumacz, który nie specjalizuje się w tej dziedzinie, użyłby po prostu skróconej formy „huanjing”, co mogłoby zostać uznane za błąd językowy. Tłumacz ekspert nie może pozwolić sobie na taką pomyłkę.

Chińscy ekolodzy często stosują wyrażenie „nishiliu” na określenie lawiny z błota i kamieni. W innych językach nie tłumaczy się tego po prostu jako lawina. Eksperci przekładają „nishiliu” jako „lawina osadów”, potok kamieni, gruzu i wody, które są destrukcyjnym elementem w niektórych regionach Chin”.

To tylko nieliczne z wielu przypadków, kiedy tłumacz musi być zarazem specjalistą branżowym. Rynek dla eksperckich tłumaczeń ciągle się rozwija. Coraz więcej klientów rozumie, że specjalizacja jest kluczem do dobrego i rzetelnego tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *