Stowarzyszenia do których mogą wstąpić tłumacze

Bardzo wiele osób chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku pracy decyduje się na dołączenie do wybranych stowarzyszeń tłumaczy. W Polsce mamy ich całkiem sporo. Zdobyte uprawnienia są honorowane przez wiele firm i istytucji dając możliwość realizajci intratnych zleceń, a także stanowiąc możliwość interesujących kontaktów z grupą specjalistów i potrzebnym wsparciem z zakresu tłumaczeń.
Omówimy sobie teraz wybrane z nich z naciskiem na wymogi, jakie stawia się kandydatom ubiegającym się o wpis do stowarzyszenia.
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne NOT
Osoby, które chcą wstąpić do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych bez zdawania egzaminu powinny okazać przynajmniej jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich, kierunek filologiczny – specjalność tłumaczeniowa; może on być wydany przez polską uczelnię wyższą lub zagraniczną
 • dyplom uzyskania tytułu magistra na kierunku filologicznym wydany przez polską uczelnię wyższą, bądź stosowny dyplom otrzymany na zagranicznej uczelni wyższej, oraz udokumentowany trzyletni staż zawodowy z zakresu wybranej przez kandydata specjalności tłumaczeniowej
 • zagraniczny dyplom ukończena studiów magisterskich, poparty trzyletnim zawodowym stażem z zakresu wybranej specjalizacji tłumaczeniowej
 • dokument potwierdzający ukończenie studium podyplomowego z zakresu tłumaczeń języków obcych, a także nominację na tłumacza przysięgłego
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z zakresu umiejętności pisemnego tłumaczenia tekstów technicznych lub innych specjalistycznych, który odbył się przed Komisją powołaną przez Naczelną Organizację Techniczną

Osoby, które nie posiadają powyższych dokumentów mogą przystąpić do egzaminu, który polega na otrzymaniu tekstów z zakresu wybranej specjalizacji technicznej (specjalizacji tych jest sporo, bo aż 80) a następnie tłumaczeniu w pierwszym dniu teksów z języka polskiego na język obcy, a w drugim z języka obcego na  j.polski.
Co ciekawe, podczas tłumaczenia można posiadać ze sobą przenośny komputer (najlepiej z internetem mobilnym), dzięki czemu można pracować jak w domowych warunkach. W sytuacji pozytywnie przebytego egzaminu tłumacz otrzymuje legitymację tłumacza technicznego, oraz zostaje wpisany do Rejestru. Wpis jest dokonany z zastrzeżeniem, że tłumacze z rejestru powinni w pierwszej kolejności wykonywać tłumaczenia  dla organizacji NOT.
Koszt egzaminu jest dosyć wysoki, ponieważ wynosi około 500 zł, a do tego doliczyć należy jeszcze opłatę za legitymację i wpis, a także opłatę w wysokości 80 zł za każdą otrzymaną specjalizację.
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych
Zdecydowanie trudniej sprawa wygląda, gdy tłumacz chce uzyskać wpis do stowarzyszenia Tepis. TEPIS jest polskim towarzystwem czynnych zawodowo tłumaczy, które w większości składa się z tłumaczy przysięgłych. Organizacja stawia sobie za cel pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki przekładu, a także dbałość o prawa autorskie tłumaczy i reprezentowanie ich interesów wobec władz RP.
Kto może zostać członkiem?
Członkiem może zostać tłumacz przysięgły, lub specjalistyczny, który posiada kwalifikacje uznane przez
Komisję Kwalifikacyjną PT TEPIS za tożsame z kwalifikacjami zamieszczonymi w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, a także posiadający praktykę zawodową poniżej dziesięciu lat, a także – przez okres nie dłuższy niż trzy lata.
Wpis do Tepis daje bardzo wiele korzyści, oto tylko wybrane z nich:

 • legitymację potwierdzającą przynależność do grona wybitnych i aktywnych zawodowo tłumaczy przysięgłych, którzy stanowią zaledwie 10 procent ze wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce.
 • legitymację Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, którą otrzymują wyłącznie członkowie TEPIS
 • stosowne zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe tłumacza, jako członka PT TEPIS
 • doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w Repetytoriach, Laboratoriach i Warsztatach organizowanych na terenie całego kraju
 • możliwość znacznego rozwoju kariery zawodowej i akademickiej, dzięki autorskim wystąpieniom w sekcjach językowych Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego
 • możliwość publikacji w specjalistycznym czasopiśmie „Lingua Legis” wydawanym pod patronatem PT TEPIS
 • cenne kontakty z doświadczonymi tłumaczami podczas specjalnych spotkań, których organizatorem jest Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS a także zarządy Kół PT TEPIS
 • dostęp do wartościowych materiałów, do których wgląd mają tylko członkowie
 • szansę na wirtualne kontakty zawodowe na forum tłumacza przysięgłego
 • szansę uzyskania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem tłumacza

Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
Osoby chcące zajmować się tłumaczeniami literatury powinny zainteresować się wstąpieniem do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Aby otrzymać członkostwo trzeba wypełnić specjalna deklarację i odesłać na adres korespondencyjny stowarzyszenia. Jeśli stowarzyszenie u zna to za konieczne może poprosić osobę ubiegającą się o wpis o dostarczenie próbek dorobku, w wersji zeskanowanej, lub skierowanej. O przyjęciu do stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. W sytuacji akceptacji zgłoszenia kandydat musi jeszcze wpłacić składkę członkowską w wysokości 150 zł i wpisowe w wysokości 50 zł i przesłać mailowo bądź listownie dowód wpłaty.
ESIST – European Association for Studies in Screen Translation
Z kolei dla tłumaczy audiowizualnych atrakcyjne może być ESIST, które co prawda nie jest polską organizacją, ale każdy może się do niej zapisać za niewielką opłatą. W zmian oprócz członkowstwa otrzymywane są wiadomości zawierające informacje pomocnicze a także atrakcyjne oferty pracy.
Oczywiście w Polsce posiadamy także stowarzyszenie tłumaczy audiowizualnych. Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wykonywać zawód tłumacza audiowizualnego oraz:

 • przedłożyć na piśmie deklarację członkowską
 • przedstawić rekomendacje dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia
 • odpowiednio udokumentować swój dorobek w zakresie tłumaczeń utworów audiowizualnych
 • otrzymać pozytywną opinię władz Stowarzyszenia lub powołanej przez nie Komisji Kwalifikacyjnej
 • uiścić stosowną opłatę wpisową

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich:
Inaczej sprawa wygląda w przypadku ubiegania się o wpis do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie rekomendacji dwóch członków sotwarzyszenia, a także udokumentowanie swojego dorobku zgodnie z wymaganiami jakie stawia stowarzyszenie. Dopiero po tym i otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej oraz zakceptowaniu wniosku o przyjęcie przez Zarząd Głowny STP, członek może kandydat może zostać przyjęty do sotwarzyszenia.
To tylko przykładowe stowarzyszenia do, których mogą zapisać się tłumacze. Dla zainteresowanych jest oczywiście o wiele więcej możliwości. Istnieją bowiem stowarzyszenia nie tylko o zasięgu ogólnopolskim, czy miedzynarodowym, ale także stowarzyszenia o zasięgu regionalnym, jak np. prężnie działające na pomorzu BST – Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy.

5 comments

 1. anetka78

  Wszystko fajnie wygląda w teorii. Czy jest tu może ktoś, kto należy do jakiegoś stowarzyszenia i mógłby powiedzieć, że na pewno warto w nim być? Co się ma w zamian za opłacanie składek?

 2. beatrix10

  W grupie raźniej. Działając lub nawet tylko kontaktując się między sobą, mamy wymianę opinii i doświadczeń. Oprócz tego nie czujemy się osamotnieni w branży. Czasem nawet rozmowa w trakcie kryzysu kariery z innym wtajemniczonym w zawód człowiekiem, może podnieść na nogi.

 3. Angela221

  Jest trochę tych stowarzyszeń dla tłumaczy. Uważam, że warto uczestniczyć w takich organizacjach, ponieważ możemy nawiązać kontakty biznesowe z różnymi środowiskami, gdyż niewykluczone jest to, że dane stowarzyszenie utrzymuje relacje międzynarodowe.

 4. jagooda

  To też zależy jakich ludzi spotkasz. Jedna osoba Ci pomoże – może bezinteresownie a może ni – druga zaś wykorzysta twoją chwilę słabości i zamiast wesprzeć tylko pociągnie na dno. Trzeba uważać jakich mamy znajomych, tym bardziej jeśli jadą na podobnym wózku co my.

 5. Batta89

  Wszystko też zależy jaki charakter mają te stowarzyszenia – inkluzywny czy ekskluzywny. Czy należy płacić jakąś składkę? A może trzeba spełnić jakieś specjalne warunki, mieć odpowiednie wykształcenie aby wejść w jego skład? To wszystko ma znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *