Zasady tłumaczenia dialogów filmowych

Najgorsze tłumaczenia filmów tworzą tłumacze zawodowi – to jedna z najczęściej spotykanych opinii na licznych forach internetowych, przeznaczonych dla miłośników obcojęzycznego kina. Najlepsze tłumaczenia filmów, tworzą pasjonaci określonego gatunku filmowego.

Wydaje się zatem, że osobą która idealne przetłumaczy obcojęzyczny film jest tłumacz-kinoman.

W Polsce istnieją 3 podstawowe sposoby tłumaczenia filmów:

  • wprowadzenie napisów, bez ingerencji w foniczną warstwę filmu;
  • lista dialogowa, czyli zapis tekstów dialogów filmowych, które odczytywane są przez lektora w czasie projekcji;
  • dialogi dubbingowe, czyli całkowite zastąpienie języka obcego, polskim.

Jedną z najtrudniejszych, i zarazem najbardziej popularnych metod tłumaczenia filmów, są wbrew pozorom napisy. Jednym z elementów, który wpływa na jakość takiego tłumaczenia, jest fakt zmiany aktu komunikacyjnego z dźwiękowego na wzrokowy. Dla każdego filmu ma to bardzo duże znaczenie. Napisy nigdy nie dorównają oryginalnej formie filmu – ten argument jest oczywisty. Co więcej, kilka wersji dialogowych często zostaje ograniczonych do jednej, dwóch linijek napisów, ze względu na ekonomię tłumaczenia i jego dostosowanie do przebiegu akcji. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy aktorzy mówią bardzo szybko. Istnieją jednak „specjaliści”, którzy są zwolennikami maksymalnego upychania treści dialogów w napisach. W skrócie, wszystko to, co jest w filmie powiedziane, musi zostać napisane. Nie jest to jednak trafne rozwiązanie, ponieważ szybkie czytanie kolejnych linijek dialogów, często mija się z ideą oglądania samego filmu. Wzrok skupia się najbardziej na napisach, które mkną w zawrotnym tempie, zamiast na właściwym obrazie.

Tłumacząc napisy filmowe, warto pamiętać o podstawowych zasadach tego typu przekładu:

  • czytanie napisów musi zajmować jak najmniej czasu,
  • napisy nie mogą utrudniać odbioru filmu,
  • zdania powinny być graficzne rozmieszczone tak, aby stanowiły logiczną całość, np. nie można rozłączać połączenia przymiotnika z rzeczownikiem, przyimka z czasownikiem, itp.,
  • skracanie czasu czytania tekstu, to przede wszystkim pozbycie się tych elementów, które niczego nie wnoszą do przebiegu samej akcji, np. powtórzeń, określeń synonimicznych, wykrzykników, pozdrowień, przywoływania imion w toku wypowiedzi, itp.,
  • upraszczamy struktury gramatyczne i dostosowujemy zwroty frazeologiczne do języka polskiego.

Tłumaczenia filmów wymagają rozbudowanych zdolności translatorskich, zarówno na poziomie tłumaczenia pisemnego, jak i ustnego. Dlatego tłumaczeniami filmów zajmują się często translatorzy, którzy prywatnie są miłośnikami zagranicznego kina, znają specyfikę gatunkową filmu, styl dialogowy bohaterów konkretnego scenarzysty, przebieg akcji, i którzy potrafią wplatać dialogi charakterystyczne dla danego reżysera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *