Tłumaczenia medyczne – technologie

Do rzetelnego i profesjonalnego tłumaczenia niezbędny jest wykwalifikowany tłumacz. Nie dokonasz tego tylko za pomocą komputera.

Kiedy najnowsza technologia i ludzki umysł połączą swoje siły, wówczas mogą przyczynić się do rozwiązania kluczowych zadań – zwłaszcza w dziedzinie interpretacji medycznych.

Tłumacze z powodzeniem wykorzystują technologię, aby być stać się dostępnymi dla swoich potencjalnych klientów. Za sprawą komputerów czy telefonów zmniejsza się odległość między klientem a usługodawcą.

Natychmiastowy dostęp do tłumaczeń może mieć duże znaczenie, gdy zachodzi potrzeba szybkich, wiarygodnych i w pełni profesjonalnych translacji medycznych.

Rozwiązania telefoniczne w tłumaczeniach medycznych

W 2010 roku Instytut Health Services Research przeprowadził badania na temat tłumaczeń medycznych. Wynika z nich, że tylko 33% lekarzy onkologów ma dostęp do wykwalifikowanych tłumaczy z tej dziedziny.

Ponadto z badań tych wynika, że wielu lekarzy oprócz usług translatorów „na miejscu” wybiera też, oprócz nich lub zamiast nich, tłumaczenia telefoniczne. Rozwój telekomunikacyjny przyczynił się do zwiększenia dostępności usług tłumaczeniowych dla lekarzy i pacjentów. A dobre tłumaczenie jest podstawą trafnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Aż 75% respondentów biorących udział w badaniu stwierdziło, że korzysta z usług niedostatecznie wykwalifikowanych tłumaczy, czyli np. personelu medycznego czy członków rodziny chorego. Niesie to za sobą poważne obawy, co do rzetelności oraz poprawności tłumaczonych informacji.

Takie nieprofesjonalne tłumaczenia mogą być konsekwencją niepoprawnego wdrożenia procedur medycznych, zaś bliski stosunek tłumacza do pacjenta może wprowadzić do tłumaczenia niepotrzebną stronniczość.

Aby ochronić pacjenta, krewny – tłumacz może zataić prawdę, podczas gdy profesjonalny i wykwalifikowany tłumacz służy swoją pomocą jedynie jako „kanał” porozumienia. Dokonuje przekładu wszystkiego, co zostało powiedziane zarówno przez pacjenta, jak i przez lekarza, a wszelkie decyzje pozostawia w gestii pacjenta.

Jeśli chodzi o leczenie nowotworów, to takie decyzje powinny być podejmowane szczególnie uważnie i rozsądnie. Pacjent musi znać i dobrze rozumieć wszelkie możliwe opcje leczenia. Rozwój telekomunikacji sprawia, że profesjonalne tłumaczenia medyczne są dostępne zawsze i wszędzie.

Tłumaczenia wideokonferencyjne

Chociaż tłumaczenia telefoniczne są szeroko dostępne i w 100% spełniają swoją rolę, to popularną opcją są też wideokonferencje z tłumaczem. Szczególnie w przypadkach, kiedy pacjent jest osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą.

Video Relay Service (VRS) to usługa, która łączy komputer i wideofon w jednym. Pozwala osobom głuchym lub niedosłyszącym na zdalną komunikację zarówno w życiu codziennym, jak i w czasie interpretacji medycznych.

Jak dokładnie działa system VRS?

Tłumacz języka migowego otrzymuje streaming od osoby głuchej lub niedosłyszącej. Następnie, na ekranie monitora opisuje co zostało przekazane w wiadomości. Odbiorca otrzymuje taką informację i na nią odpowiada. Tłumacz przekłada ją na język migowy i przekazuje z powrotem do osoby niesłyszącej lub głuchoniemej. Otwarcie kilku okien rozmów jednocześnie pozwala na kontakt wizualny rozmówców.

Wcześniejsze systemy mające na celu usprawniać przebieg rozmów pomiędzy językiem migowym a mówionym, pracowały zbyt długo, a ich efektem były długie wiadomości o niejasnym przekazie. Dzięki VRS przekaz jest niemalże natychmiastowy. Jest to idealne rozwiązanie dla pacjentów, lekarzy oraz tłumaczy, którzy decydują się na zdalne translacje.

Wykwalifikowani i profesjonalni tłumacze są niezbędni, aby finalne tłumaczenie było rzetelne, zrozumiałe i wiarygodne. Za sprawą rozwoju technologicznego mamy możliwość korzystania ze zdalnych tłumaczeń niemalże w każdym miejscu na ziemi. To znacznie ułatwia i usprawnia proces translacji, zwłaszcza medycznej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *