Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne najczęściej zamawiane są przez kancelarie radcowskie i adwokackie, przedsiębiorców, duże i małe firmy konsultingowe, a także prywatne kancelarie prawne, instytucje, spółki partnerskie, jawne, akcyjne, organizacje i inne podmioty gospodarcze.

Tłumaczenie prawne jest jednym z bardziej specyficznych rodzajów przekładów. Bardzo istotną rolę odgrywa w nim precyzja tłumaczenia z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy. Niemiecki tekst prawny musi zostać przełożony na język polski tak, aby nie było żadnych wątpliwości, że oznacza dokładnie to samo. Podobnie tłumaczenie prawne z języka polskiego na język niemiecki musi być wykonane na tzw. „sicher”, najlepiej przez tłumacza z wykształceniem prawniczym, lub native speaker’a specjalizującego się w tłumaczeniach tekstów prawnych, takich jak np. umowy.

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje następujące tłumaczenia tekstów prawnych:
– różnego rodzaju umowy,
– pisma sądowe, pozwy, odwołania,
– ustawy, rozporządzenia,
– interpretacje i orzeczenia,
– dokumenty prawa Unii Europejskiej,
– podania, skargi, zażalenia, wnioski, formularze,
– tłumaczenia polis ubezpieczeniowych.

Dokonujemy także tłumaczeń z dziedzin prawa autorskiego, cywilnego, pracy, spółek postępowania administracyjnego (np. tłumaczenie postanowienia, decyzji, odwołania), prawa finansowego i podatkowego (tłumaczenie PIT-ów, dokumentów podatkowych od spadków i darowizn, tłumaczenie rachunkowości przedsiębiorstw), prawa gospodarczego, karnego (m. in. wykroczenia, więziennictwo), prawa międzynarodowego, handlowego i nie tylko.

Tłumaczenia tekstów prawniczych wykonywane są przez osoby posiadające co najmniej dyplom magistra filologii obcej oraz tłumaczy mających głębokie rozeznanie w kwestiach prawnych – posiadających doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych.