Świadectwa szkolne: czy potrzeba tłumaczenia przysięgłego?

Rynek tłumaczeń rozwija się u nas coraz bardziej dynamicznie. Wyraźny skok zapotrzebowania na tego typu usługi obserwujemy już od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wtedy właśnie nasi rodacy zyskali nie tylko możliwość prowadzenia międzynarodowych interesów, ale również wyjazdu poza granice kraju, aby pracować i rozwijać się w swoim zawodzie w innych, czasami lepszych warunkach. I coraz większa liczba Polaków korzysta z tej możliwości.

Praca w zawodzie może wymagać potwierdzenia kwalifikacji

O ile nie jest problemem przysłowiowa już „praca na zmywaku”, gdzie właściwie nie jest istotne wykształcenie czy doświadczenie – o tyle absolwenci uczelni wyższych chcący kontynuować karierę za granicą, muszą zazwyczaj potwierdzić w jakiś sposób swoje kwalifikacje. Najczęściej chodzi po prostu o przedstawienie przyszłemu szefowi świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia studiów czy w niektórych branżach licencji lub dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.

Chociaż do kosmopolityzmu jeszcze nam sporo brakuje, to jednak możliwość legalnej nauki i pracy w większości krajów Unii Europejskiej i państw, z którymi Polska podpisała umowy międzynarodowe, kusi coraz większą liczbę osób. Są wśród nich także specjaliści, dla których tłumaczenie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie i wykształcenie jest koniecznością.

Znacznie wzrosła więc potrzeba korzystania w usług biur tłumaczeń

Coraz bardziej popularnym zleceniem staje się przetłumaczenie świadectwa szkolnego. Oczywiście osoba, która zleca taki przekład, musi mieć pewność, że będzie on w danym kraju honorowany. Jeżeli dodatkowo klientowi zależy na mocy prawnej świadectwa szkolnego, to przekład musi wykonać tłumacz przysięgły. Cena jest wówczas co prawda wyższa, ale takie usługi także swobodnie można przekazać do biura tłumaczeń. Te, które są rzetelne, zawsze mają zatrudnioną lub współpracującą z nimi stale osobę, posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Ile kosztować może tłumaczenie świadectw?

W przypadku szkoły podstawowej czy gimnazjum, koszt przekładu świadectwa ukończenia waha się w granicach od 90 do 120 złotych. Cena jest rzecz jasna zależna w dużej mierze od tego, czy zlecane jest tłumaczenie zwykłe, czy przysięgłe.

Jeżeli potrzebne jest jedynie samo przełożenie go na obcy język, po to, żeby przyszły pracodawca po prostu mógł swobodnie przeczytać treść, a nie jest konieczne posiadanie przez takie świadectwo charakteru dokumentu, można spokojnie zlecić to zadanie tłumaczowi zwykłemu. Cena przekładu będzie nawet o połowę niższa niż przy uwierzytelnionym.

Nieco inaczej przedstawiają się ceny tłumaczeń świadectw maturalnych. Mają one większą objętość, a końcowy koszt przekładu jest zawsze tym droższy, im więcej zawierają stron. Zarówno jednak potwierdzenie zdania starego egzaminu dojrzałości, jak i świadectwo nowej matury, kosztuje tyle samo.

Uczelnie wyższe i prawa do wykonywania zawodu

Oprócz świadectw szkolnych, do biur tłumaczeń trafiają również dyplomy uniwersyteckie czy potwierdzenia uprawnień do wykonywania danego zawodu. Zlecają to głównie osoby, które poza granicami kraju zamierzają kontynuować karierę na nieco wyższym niż podstawowy szczeblu. W takich przypadkach wymagane jest najczęściej tłumaczenie przysięgłe – z nim oczywiście profesjonalne biuro tłumaczeń również nie będzie mieć problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *