TOP 3 symboli Niemiec

Brama Brandenburska – ogromna zabytkowa budowla w stolicy Niemiec, Belinie. Jeden z najbardziej charakterystyczny symboli tego kraju. Budowla powstała w 1791 roku i nosiła w tym czasie nazwę „Brama Pokoju”. Zbudowaną ją w stylu wczesnoklasycystycznym na wzór antycznego akropolu ateńskiego. Filary zdobią postacie z mitologii greckiej, jak np. Herkules, Mars, Minerwa. Brama Brandenburska została uszkodzona podczas II wojny światowej – zniszczenia dokonali… żołnierze Niemieccy. Jak potem tłumaczyli, ktoś na szczycie budowli zawiesił czerwoną flagę armii Związku Radzieckiego, która codziennie zajmowała kolejne metry Berlina. Bramę zrekonstruowano w 1957 roku. Wizerunek tego zabytku znajduje się na niemieckich rewersach monet 10, 20 i 50 eurocentów. Brama to także symbol zjednoczenia państwa niemieckiego.

Mur Berliński – symbol zimnej wojny oraz podziału Niemiec na osobne kraje. Berlin został po II wojnie światowej podzielony, zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie na cztery strefy okupacyjne należące do Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków i Rosjan. W wyniku konfliktów między zachodem, a wschodem, Związek Radziecki zdecydował się na budowę muru, który rozdzielił rodziny, przyjaciół i bliskich sobie ludzi na 28 lat. Dla berlińczyków była to osobista tragedia oraz akt w ogóle niezrozumiały. Przejście graniczne było bardzo dobrze strzeżone przez wartowników NRD, a wielu ludzi zostało zabitych podczas prób przedostania się do Berlina Zachodniego. Szacuje się, że życie straciło 136-238 osób. Mur został zburzony w 1989 roku.

Albert Einstein – niemiecki fizyk pochodzenia żydowskiego. Jeden z największych umysłów naszych czasów, który stworzył ogólną i szczególną teorię względności (E=mc2), teorię światła oraz odkrywca emisji wymuszonej. Nagrodę Nobla otrzymał w 1921 roku, ale nie za najbardziej znane osiągnięcie tylko wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Przebywając za granicą w 1933 roku dowiedział się, że Adolf Hitler doszedł do władzy – już nie powrócił do kraju, a zamieszkał w USA. Choć Einstein urodził się w niemieckim mieście Ulm, uważał się raczej za bezpaństwowca. Jak tłumaczył, wolał być przeciwko przypisywaniu jego osiągnięć przez jakiekolwiek państwo. Rząd III Rzeszy pozbawił go nawet niemieckiego obywatelstwa, niemniej ten genialny naukowiec urodził się właśnie za naszą zachodnią granicą.