Twój biznes w Albanii

23 czerwca 2019

Bank Światowy podkreśla, że Albania poczyniła postępy w zakresie reformy regulacji działalności gospodarczej. Przeskoczyła aż 40 miejsc, w 2014 roku uplasowała się na 108. miejscu, a w 2015 roku znalazła się już na 68 pozycji. Warto odnotować także fakt, że znacząco poprawiła sytuację przedsiębiorców poprzez regulację trzech ważnych sektorów prowadzenia działalności gospodarczej, mianowicie: ułatwiono rozpoczęcie działalności gospodarczej, uproszczono procedury pozwoleń na budowę i rejestrację nieruchomości – pod tym ostatnim aspektem obniżono także koszty. To furtka dla wielu przedsiębiorców, być może także i dla ciebie.

Masz pomysł na biznes lub chcesz zainwestować w Albanii? Szukasz godnego zaufania tłumacza mogącego pochwalić się bogatym portfolio, dużą wiedzą i doświadczeniem? Oddaj specjalistyczne tłumaczenia biznesowe „z” i „na” albański najlepszym ekspertom z renomowanego biura tłumaczeń SuperTłumacz!

Nazwa państwa: Albania, Republika Albanii,

Język urzędowy: albański,

Stolica: Tirana,

Liczba ludności: według danych Instytutu Statystyki w styczniu 2017 roku ludność Albanii oszacowano na 2 876 591 osób. Spadek liczby mieszkańców mający miejsce w ostatniej dekadzie spowodowany był w głównej mierze dwoma czynnikami: migracją oraz malejącym wskaźnikiem urodzeń.

Mniejszości etniczne i kulturowe: Grecy, Macedończycy, Czarnogórcy, Włosi, Romowie i Egipcjanie.

PKB całkowite: 13,18 mld USD,

PKB na osobę: 4583 USD,

Jednostka monetarna: lek (ALL),

Gospodarka: rynkowa, kraj rozwijający się,

Tempo wzrostu gospodarczego: 2,56% PKB, dane z 2015 roku,

Bogactwo naturalne: Albania posiada spore bogactwo mineralne – stąd jednym z perspektywicznych sektorów jest górnictwo. Wydobywa się tu m.in.: rudy chromu, miedzi, żelaza, niklu, a także ropę naftową, gaz ziemny czy węgiel. Występuje tu także jedno z największych na Ziemi złóż naturalnych asfaltu,

Ważne i silne sektory: znaczący producent wyrobów tytoniowych, prężnie rozwija się branża metalurgiczna, elektrotechniczna, włókiennicza czy przetwórstwo płodów rolnych,

Główni partnerzy eksportowi: Włochy, Kosowo, USA, Chiny, Grecja i Hiszpania,

Główni partnerzy importowi: Włochy, Chiny, Grecja, Turcja, Niemcy.

Dlaczego Albania?

Choć sytuacja w Albanii nie jest idealna, kraj wciąż zmaga się z różnymi problemami, trzeba uczciwie powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat państwo poczyniło wiele realnych kroków ku temu, aby umocnić swoją pozycję i ściągnąć inwestorów zagranicznych. To także dobra okazja dla Polaków zainteresowanych szukaniem nowych możliwości i okazji. Sytuacja jest tym bardziej dobra, że naszych rodaków wciąż jest tam niewielu, a ci obecni, zazwyczaj to przedstawiciele świata technologii informatycznych.

Eksport Polski do Albanii:

 • artykuły spożywcze,

 • towary rolnicze,

 • wyroby ceramiczne,

 • wyroby przemysłu chemicznego,

 • wyroby przemysłu elektronicznego,

 • wyroby przemysłu metalurgicznego.

Na plus dla Albanii: W ostatnim czasie start wielu projektom i inwestycjom ułatwiły regulacje działalności gospodarczej dotyczące rozpoczynania działalności, procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę i rejestrację nieruchomości.

Albania walczy o lepsze jutro

1 września 2015 roku rząd Albanii rozpoczął intensywne działania przeciwko nieformalności na rynkach – niemal natychmiast znacząco wzrosła liczba zarejestrowanych firm. Podjęto walkę z nieuczciwymi praktykami w celu ograniczenia niewłaściwych zachowań biznesowych i jako środka poprawy klimatu biznesowego w kraju.

Warto zwrócić uwagę także na innego rodzaju zachętę zastosowaną przez tamtejszą władze. W 2015 roku zniesiono podatek dla start-upów, których roczny obrót nie przekracza 5 mln ALL.

Kusząca lokalizacja: Albania położona w południowo-wschodniej części kontynentu europejskiego, na Bałkanach. Graniczy z Czarnogórą, Kosowem, Macedonią, Grecją i poprzez morze z Włochami ma znakomite geostrategiczne położenie, które warto wykorzystać z myślą o swoim zagranicznym biznesie lub inwestycji właśnie w tym kraju.

Jeszcze więcej możliwości dla twojego biznesu: Położenie państwa odgrywa kluczową rolę w gospodarczym, politycznym i społecznym rozwoju Albanii. Lokalizacja na rozdrożu Wschodu i Zachodu, a także dostęp do Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego oznacza więcej możliwości.

Warto być świadomym: Linia brzegowa Albanii ma ogromny potencjał dla rozwoju:

 • turystyki,

 • rybołówstwa,

 • budowy statków,

 • portów (transport i handel).

Gdzie szukać możliwości biznesowych i inwestycyjnych?

 • Przemysł wydobycia minerałów,

 • ochrona środowiska,

 • artykuły spożywcze,

 • wyroby przemysłu obronnego,

 • wyposażenie hoteli,

 • turystyka,

 • rolnictwo – zaopatrywanie w narzędzia i maszyny.

Tirana jest stolicą, a także politycznym, gospodarczym i kulturalnym centrum Albanii. To także finansowe serce tego państwa.

 • Od 2014 roku administracyjnie Albania obejmuje 12 regionów podzielonych na 61 gmin.

 • Najważniejsze miasta to: Tirana, Fier, Gjirokastra, Durres, Vlora, Berat, Korca.

 • Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, OBWE, Rada Europy i UNESCO.

Specjalistyczne tłumaczenia biznesowe z języka polskiego na albański lub z języka albańskiego na polski to wyraz nie tylko twojego szacunku dla partnera biznesowe z Albanii, ale także oznaka pełnego profesjonalizmu.

Jak to wszystko wygląda na miejscu?

Sieć dróg

 • Ponad 20 000 km dróg.

 • Ważny projekt to paneuropejski korytarz VIII – ma połączyć albański port Durres na wybrzeżu Adriatyku z bułgarskim portem Warny na wybrzeżu Morza Czarnego.

Sieć kolejowa

 • Albańska sieć kolejowa liczy ok. 677 km.

 • Trzy najważniejsze trasy to: kierunek granica z Czarnogórą (przez Hani i Hotit Cross Border Point), kierunek Ballshi i kierunek Vlora.

 • Przyszłe projekty koncentrują się na rewitalizacji albańskiego systemu kolejowego.

 • Trzeba podkreślić, że aktualnie Albania nie ma połączenia z żadną europejską siecią kolejową – istniejące połączenie z Czarnogórą dotyczy tylko transportu towarowego.

Transport drogą morską

 • 4 porty morskie: Durres, Vlora, Saranda i Shengjin.

 • Port w Durres – największy i najważniejszy w kraju. Obsługuje usługi pasażerskie, i towarowe. Według danych Banku Światowego do 2023 roku ruch w tym porcie wyniesie 8,5 mln ton.

 • Port Vlora – służy głównie jako transport pasażerski.

 • Port Saranda – oferuje usługi transportu pasażerskiego.

 • Port Shengjin – jest portem towarowym i bramą do autostrady Milot-Kukes.

Główni partnerzy eksportowi

Mimo że tradycyjnymi partnerami handlowymi Albania są Włochy, Grecja, Kosowo, Turcja, istnieją możliwości dla innych europejskich i międzynarodowych firm, w tym dla tych z Polski.

Jest to szansa dla wielu przedsiębiorców. Obecnie działają tu już firmy zagraniczne z takich państw, jak m.in.:

 • Włochy,

 • Grecja,

 • Kanada,

 • Holandia,

 • Austria.

Problemy do pokonania (?)

Władze podejmują środki i znaczące reformy mające na celu poprawę klimatu biznesowego w kraju i zachęcają do napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale wciąż istnieje wiele wyzwań, z którymi musi zmierzyć się tutejszy rząd.

Największe wyzwania, które stoją przed Albanią:

 • korupcja,

 • biurokracja,

 • problemy z nieruchomościami,

 • słaby i powolny system sądownictwa,

 • słabe egzekwowanie umów,

 • obciążenia podatkowe,

 • brak infrastruktury.

W stronę wzrostu

Zarówno Invest in Albania, jak i Albania Investment Development Agency podkreślają, że rozwój lokalnej gospodarki zależy od najprężniej działających i zarazem najsilniejszych sektorów, w tym od:

 • energetycznego,

 • górniczego,

 • rolnego,

 • hutniczego,

 • turystycznego.

Miej na uwadze: umowy handlowe

 • Od 1990 roku Albania stosuje liberalny system handlu, zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Unię Europejską i Światową Organizację Handlu (WTO).

 • Przepisy celne zostały zharmonizowane zgodnie z systemem UE.

Warto wiedzieć: Albania otrzymuje pomoc finansową od UE w ramach IPA II. Alokacja środków na lata 2014-2020 wynosi 649,4 mln euro.

Priorytetowymi sektorami finansowania w wyżej wymienionym okresie są:

 • demokracja i sprawowanie rządów,

 • praworządność i prawa podstawowe,

 • działania w zakresie środowiska i klimatu,

 • transport,

 • edukacja,

 • polityka zatrudnienia i polityka społeczna,

 • rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,

 • współpraca regionalna i terytorialna.

Dziedzictwo kulturowe i historyczne na wagę złota

Liczni turyści odwiedzają co roku miejsca archeologiczne i parki w Albanii oraz inne ważne miejsca i miasta, które niosą cenne wartości kulturowe i historyczne. O tym, że kraj jest coraz chętniej obierany za cel przez podróżników i turystów z Europy oraz różnych zakątków świata świadczy chociażby wyróżnienie przyznane m.in. przez Lonely Planet w 2014 roku – Albanię uznano za jedną z najlepszych destynacji turystycznych na świecie.

Dobra prognoza na przyszłość:

 • Kraj ten ma ogromny potencjał turystyczny – otwierają się przed nim duże możliwości rozwoju zarówno na obszarach przybrzeżnych, jak i śródlądowych.

 • Eksperci podkreślają, że w chwili obecnie Albania tworzy produkt turystyczny, który składa się z następujących elementów: dziedzictwa historycznego i kulturowego, przyrody i środowiska, turystyki przygodowej, klimatu śródziemnomorskiego, a także długiej linii brzegowej.

Podróżników i turystów z Europy oraz innych części świata przyciągają tutejsze obszary chronione. Znajdziesz tu:

 • 384 obszary chronione podzielone na 6 kategorii w zależności od ich znaczenia,

 • 4 ściśle chronione obszary, w tym: Laguna Karavasta, Lumi i Gashit, Rrajca i Kardhiq.

Do tego:

 • 11 parków narodowych,

 • 300 pomników przyrody,

 • 26 obszarów zarządzanych,

 • 4 chronione krajobrazy lądowe i morskie,

 • 1 morski park narodowy.

Kusząca oferta turystyczna

W Albanii turysta może znaleźć tak naprawdę wszystko, czego zapragnie. Według wyliczeń Invest in Albania w ofercie kraju można znaleźć:

 • turystykę morską,

 • nurkowanie,

 • speleologię,

 • turystykę pieszą,

 • wypoczynek nad jeziorem,

 • jazdę na nartach,

 • rafting,

 • paralotniarstwo,

 • turystykę leczniczą.

Główne kierunki, w które przybywają turyści to:

 • Riwiera Południowa,

 • Alpy Północne,

 • wybrzeże Adriatyku.

Invest in Albania doradza: Możliwości inwestycji w albańską turystykę obejmują rozwój:

 • luksusowych hoteli i ośrodków wypoczynkowych,

 • nowych hoteli i kurortów,

 • odnowę istniejących hoteli,

 • organizowanie kempingów,

 • wycieczki z przewodnikiem.

Invest in Albania podpowiada: kierunek edukacja Albańczyków

Każdy, kto szuka swojej szansy w Albanii powinien odnotować, że mieszkańcy tego kraju cenią wykształcenie. Stąd dla wielu przedsiębiorców otwierają się tu różne możliwości. Jakie? Albanian Investment Development Agency wymienia m.in.:

 • szkolenia zawodowe,

 • kursy specjalistyczne,

 • szkolenia w zakresie zarządzania w sektorze publicznym.

Zarób na energii, czyli kierunek sektor energetyczny

Albania jest krajem, który w 100% zależy od energii odnawialnej uzyskanej z energii wodnej.

Albania Investment Development Agency podkreśla, że możliwości dla międzynarodowych firm i przedsiębiorstw zainteresowanych sektorem energetycznym w Albanii znajdują się w:

 • inwestycjach w instalacje fotowoltaiczne,

 • dostawach nowych technologii,

 • sprzedaży wiedzy specjalistycznej.

Start-upy – masz pomysł na coś swojego?

Według indeksu Global Entrepreneurship Development Institute (GEDI) 2018 start-upy w Albanii będą miały bardzo silną pozycję, to ich czas i znakomite miejsce na wystartowanie z własnym pomysłem!

Według danych Doing Business rozpoczęcie działalności w Albanii znacząco poprawiło się w 2017 roku. Wśród 190 krajów Albańczycy przeskoczyli 32 miejsca i uplasowali się na 58. pozycji – nadal poniżej średniej w regionie, ale nie można zauważyć ogromnego progresu.

Jeszcze przed wyjazdem do Albanii zadbaj o współpracę z profesjonalnym tłumaczem, który oferuje specjalistyczne przekłady biznesowe z języka albańskiego na polski i z języka polskiego na albański. Świetna komunikacja to pierwszy krok do sukcesu.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Podobne artykuły

Twój biznes w Albanii 2Artykuły różne

Tłumaczenia tekstów związanych z COVID-19

25 marca 2020

Większość z nas nie była przygotowana na to, co aktualnie dzieje się w Polsce

Twój biznes w Albanii 3Artykuły różne

Koronawirus w tłumaczeniach

11 marca 2020

Kiedy w połowie grudnia 2019 do Polski dotarła wiadomość z Chin o koronawirusie COVID-19

Twój biznes w Albanii 4Artykuły różne

Najczęściej tłumaczone teksty w historii

15 lutego 2020

W dobie komputerów i wszędobylskiej wizualności wydaje się, że czytanie powoli staje się czymś