Ustalanie warunków zlecenia tłumaczenia w sposób korzystny dla obu stron


Każdy, kto legalnie świadczy usługi, ustala również konkretne warunki współpracy – i zazwyczaj zapisuje je w postaci umowy, sygnowanej przez obie strony. W branży tłumaczeń jest dokładnie tak samo, jednak ze względu na często bardzo dużą odpowiedzialność za końcowy przekład, zdefiniowanie dokładnych zasad staje się szczególnie istotne. Im zaś bardziej skomplikowany projekt, tym doprecyzowanie różnych spraw jest ważniejsze.

Jak ustalać warunki zlecenia – ogólne zasady

Naczelną regułą powinno być to, że nie podejmujemy nigdy realizacji zlecenia bez wcześniejszego, dokładnego ustalenia warunków współpracy. Powód jest bardzo prosty: tłumacz, przyjmując dokument, doskonale wie, na czym polega jego praca. Klient jest jednak laikiem i jego własne wyobrażenie może być bardzo odległe od rzeczywistości. Podpisanie umowy z konkretnymi zasadami pozwala więc uniknąć wielu nieporozumień.

Co powinno zostać ustalone? Przede wszystkim:

    przedmiot zlecenia – czyli opis tego, co klient chce przetłumaczyć, w jakiej postaci dostarczył materiały, zdefiniowanie efektu realizacji zadania;
    sposób jego realizacji – na podstawie rozmów między stronami i wzajemnego wyjaśnienia sobie oczekiwań, ustala się takie metody, które będą najlepiej dostosowane do osiągnięcia zamierzonego celu;
    koszt wykonania – inny będzie przy normalnym tempie wykonywania przekładu, inaczej rozliczamy się przy usługach specjalnych, na przykład ekspresowych.

W jaki sposób definiować te zagadnienia i na co jeszcze zwrócić uwagę?

Czas realizacji zlecenia

Jako profesjonalista, tłumacz, bądź właściciel biura, potrafi realistycznie ocenić zarówno zdolności swoje czy pracowników, tempo wykonywania przekładów z danej specjalizacji czy branży, jest więc w stanie określić możliwy do dotrzymania termin. Nawet jeżeli chodzi o tłumaczenie ekspresowe, wszystkie powyższe czynniki nadal są istotne.

W tej branży zdecydowanie lepiej jest postawić na jakość, niż na ilość czy tempo. Realne określenie terminu realizacji zlecenia jest zaś jednym z kluczowych warunków współpracy – dotrzymanie go determinuje w zasadzie opinię klienta o naszych usługach.

Przedmiot zlecenia

Podobnie jak podczas jazdy samochodem po mieście, w relacjach klient – usługodawca warto kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Trzeba pamiętać, że zleceniodawca jest laikiem, kieruje się więc zupełnie innymi kryteriami przy określaniu oczekiwań wobec przekładu, niż profesjonalny tłumacz.

Zawsze dobrze jest poprosić o przekazanie plików, nośników, na których zapisana jest treść oryginalnego dokumentu do przetłumaczenia. Mając tekst przed oczami w postaci pierwotnej, widzimy od razu, co konkretnie jest do wykonania. Dysponując nośnikiem natomiast, możemy sprawdzić, czy pliki nie są uszkodzone, albo też czy mamy już zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Analiza tekstu tłumaczenia dostarczonego przez klienta

Znając już przedmiot tłumaczenia, musimy jeszcze ustalić z klientem takie sprawy, jak: objętość tekstu, cenę za stronę i całość, oraz sposób zapłaty. Zwłaszcza to pierwsze dobrze jest ocenić samodzielnie, ponieważ zlecający czasem nie jest w stanie zrobić tego profesjonalnie.

Warto również poprosić klienta o pisemną bądź ustną analizę tekstu, a następnie porównać ją z naszą – tak, aby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do ceny, objętości i zasad wykonania tłumaczenia. Jeżeli korzystamy w pracy z narzędzi CAT, zaproponujmy zleceniodawcy choćby niewielką zniżkę, zależną od liczby powtórzeń – i upewnijmy się, że rozumie, dlaczego ją dostał. Sprawimy w ten sposób wrażenie osób uczciwych, „przyznających się” do korzystania z ułatwień i stosownie do tego obniżających koszty.

Ewentualna pomoc i uzupełnienie informacji ze strony klienta

Mimo że biura tłumaczeń zatrudniają najczęściej osoby z bardzo dobrą znajomością konkretnych branż, warto potraktować klienta jak eksperta i ustalić, jak i kiedy możemy się z nim kontaktować w celu uzupełnienia pewnych informacji. Dotyczyć to może przykładowo specjalistycznej terminologii, którą sam zlecający zapewne doskonale zna – a tłumacz musi sprawdzać i upewniać się, że dobrze ją przełożył.

Duże, rozbudowane projekty

Przyjmując do realizacji rozbudowany projekt, taki, który zajmie nam dużo czasu, wysiłku i będzie wymagał podzielenia między kilka osób, uzgodnijmy od razu z klientem podział zlecenia na kilka partii. W ten sposób nie tylko on będzie mógł na bieżąco kontrolować tempo oraz jakość przekładów, ale i my, rozliczając się za poszczególne etapy, zabezpieczamy się przed potencjalną nieuczciwością.

Jeżeli nawet okaże się, że osoba, dla której pracujemy, nie zamierza zapłacić, opóźnia uregulowanie faktur czy powoduje inne konflikty – będzie to dotyczyło tylko jednego z etapów tłumaczenia, nie zaś całego, dużego projektu.

Docelowy format przekładu

W kontaktach z klientami biznesowymi, urzędowymi, coraz częściej bardzo dużą rolę odgrywa format tłumaczenia. Zwróćmy na to uwagę już na etapie wstępnych ustaleń, dopytajmy zleceniodawcę, tak, żeby nie zmieniać później formatu tuż przed przekazaniem gotowego przekładu.

Dokładne ustalenia bardzo ułatwiają współpracę

Dzięki dokładnemu omówieniu zlecenia i znalezieniu satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań i zasad współpracy unikamy wielu nieporozumień. Spisanie tego wszystkiego w postaci umowy gwarantuje natomiast, że w razie wystąpienia konfliktów – ustalenia istnieją w formie dokumentu, do którego można się zawsze odwołać. Naprawdę warto więc poświęcić nieco czasu i dokładnie przygotować się do późniejszej współpracy. Będzie ona na pewno bardziej konkretna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *