Jak zostać członkiem stowarzyszenia dla tłumaczy?

Warunki członkostwa w poszczególnych organizacjach i stowarzyszeniach są zazwyczaj podobne – członkostwo jest dobrowolne, zaś osoby należące do stowarzyszenia, zobowiązane są do płacenia składek członkowskich, w zamian za co otrzymują wiele korzyści.

W różnych organizacjach i stowarzyszeniach występuje kilka kategorii członków. Aby móc przynależeć do danej kategorii, trzeba spełnić określone wymagania.

Przykładowo Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP) wyróżnia następujące kategorie członków:

  • członek rzeczywisty,
  • członek kandydat,
  • członek wspierający,
  • członek honorowy.

Członkiem rzeczywistym może zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, który uzyska rekomendacje dwóch członków rzeczywistych oraz przedstawi swój dorobek w zakresie tłumaczeń. Dodatkowo musi posiadać nienaganną postawę etyczną oraz uzyskać akceptację Komisji Kwalifikacyjnej oraz Zarządu Głównego STP.

Kandydatem zostaje się w przypadku, gdy dorobek danego tłumacza jest jeszcze niewystarczający, aby mógł on zostać członkiem rzeczywistym, ale którego umiejętności zawodowe są na takim poziomie, że kwalifikuje się on do uzyskania członkostwa w STP. Po upływie dwóch lat, status takiego członka może zostać zmieniony na „rzeczywisty”.

O członkostwo w STP, jako członek wspierający, może ubiegać się każda osoba fizyczna i prawna. Warunkiem uzyskania tego statusu jest pozytywne rozpatrzenie deklaracji, określającej rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz STP przez Komisje Kwalifikacyjną stowarzyszenia.

Status członka honorowego może uzyskać tylko i wyłącznie osoba, której zasługi dla społeczności tłumaczy polskich są wybitne.
W 2011 r. członkowie STP byli zobowiązani do płacenia składki członkowskiej w wysokości 300 zł.

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPiS), dzieli swoich członków na:

  • członków nadzwyczajnych,
  • członków zwyczajnych,
  • członków ekspertów,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych
  • .

Członkiem nadzwyczajnym TEPIS może zostać zarówno obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, będący tłumaczem przysięgłym lub tłumaczem specjalistycznym, którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez Komicję Kwalifikacyjną TEPiS i który praktykuje od 3 lat.

Aby zostać członkiem zwyczajnym, trzeba praktykować przynajmniej 10 lat.

Członkiem ekspertem zostaje się na wniosek, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Ekspertów PT TEPiS.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje się wspierać finansowo stowarzyszenie.

Członek honorowy to natomiast osoba, która może pochwalić się szczególnymi zasługami na rzecz TEPiS-u.

Przedstawiliśmy warunki członkowstwa tylko w dwóch najważniejszych stowarzyszeniach. Jednak każde stowarzyszenie lub organizacja, powinny te informacje zamieścić na swojej stronie internetowej lub w inny sposób podać do wiadomości publicznej. Warto być członkiem jakiegoś stowarzyszenia, ponieważ podnosi to prestiż tłumacza i może przysporzyć nam większą ilość klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *