Osoba pracująca z pamięcią tłumaczeniową CAT oprócz tzw. dopasowania 100% może spotkać się także z tzw. dopasowaniem 101% i 102%.

Tzw. dopasowanie 101% to informacja dla nas, że jeden z segmentów przed lub po tłumaczonym segmencie jest identyczny z tym, który znajduje się obok segmentu pamięci (chodzi o segment pamięci, który dał nam tzw. 100% dopasowania). Wszystko dzięki temu, że CAT w pamięci przechowuje informacje o tym jak wyglądały zdania przed i po danym segmencie.

Tzw. dopasowanie 102% to z kolei informacja dla nas, że obydwa segmenty przed i po tłumaczonym segmencie są identyczne z tymi, które znajdują się obok segmentu z pamięci (tego, który dał nam tzw. 100% dopasowania).