Adaptacja to łacińskie słowo „adaptare” oznaczające „przystosować”. W ogólnym znaczeniu, które podaje Władysław Kopaliński w „Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z Almanachem” wyjaśnia je jako „przekształcenie, przeróbka, przystosowanie do innego użytku”i.

A jak odnosi się to pojęcie do tłumaczeń? Peter Newmark – brytyjski naukowiec, pisarz i profesor uznawany za ojca brytyjskiej teorii przekładu – uznawał adaptację za jedną z metod tłumaczeniaii. Według niego tłumaczenie wykonane właśnie tak wyróżnia się największą swobodą. Typowe jest zachowanie oryginalnych bohaterów i fabuły, ale wszystko jest dostosowane do kultury języka docelowego.

Innymi słowy mówiąc, jest to takie zmodyfikowanie tekstu źródłowego, aby tłumaczenie końcowe było właściwie dopasowane do kraju, regionu, kultury, odbiorcy i czytelnika.

i Władysław Kopaliński, „Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z Almanachem”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2000, hasło: „adaptacja”, str. 18.

ii Peter Newmark, „A Textbook of Translation”, Prentice Hall, New York, 1988.