API to najkrócej ujmując; interfejs programistyczny aplikacji.

APIfriends definiuje ten termin jako: „zestaw funkcji i procedur, które umożliwiają tworzenie aplikacji uzyskujących dostęp do danych i funkcji innych aplikacji, usług lub systemu operacyjnego”[i].

Z tłumaczeniami ma ten związek, że pozwala inżynierom lokalizacji konfigurować zautomatyzowane lub ciągłe przepływy pracy, a także opracowywać niestandardowe skrypty dedykowane dla systemów zarządzania tłumaczeniami i narzędzi CAT.

[i] APIfriends, hasło „API”, https://apifriends.com/api-management/what-is-an-api/, aktualizacja z dnia 15.01.2020.