Interesują Cię organizacje zrzeszające tłumaczy? Dziś przedstawiamy Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy. Czym jest organizacja, jakie ma główne zadania i czy Ty możesz zostać jej członkiem? Poznaj odpowiedzi!

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy — czym jest ta organizacja?

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy zrzesza czynnych zawodowo tłumaczy, w większości są to tłumacze przysięgli. W przeciwieństwie do wielu organizacji koncentruje się na sprawach regionalnych i lokalnych, a jednocześnie nie skreśla nikogo spoza regionu Bałtyku.

Za główny cel BST obrało sobie integrację tłumaczy, a także wypracowanie wspólnych dla wszystkich tłumaczy standardów oraz podnoszenie rangi zawodu tłumacza. Organizacja kładzie także nacisk na doskonalenie kwalifikacji wszystkich specjalistów, którzy tworzą to środowisko.

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy bierze udział we wspólnych inicjatywach z Polskich Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Kiedy powstało Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy?

Organizacja powstała w 2006 roku w Gdańsku, koncentruje się głównie na sprawach regionu bałtyckiego. Skierowana jest do profesjonalnych tłumaczy. Korzenie stowarzyszenia związane są z lokalną społecznością tłumaczy z obszaru Trójmiasta i okolic. Wśród członków Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy są również osoby z innych miast i okolic, a także te spoza granic Polski.

Kto może zostać członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy?

Zastanawiasz się, czy każda osoba może „dołączyć” do grona osób należących do Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy?

Wymagania, jakie stawia organizacja przed przyszłymi członkami to:

  • bycie aktywnym zawodowo tłumaczem,
  • zobowiązanie się do przestrzegania Statutu i Karty Członka.

W praktyce przystąpienie do BST wygląda w ten sposób, że osoba zainteresowana członkostwem w stowarzyszeniu powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie organizacji, a następnie wydrukować ją i podpisać. Uwaga: każda osoba, która ma dorobek zawodowy, dołącza te dane. Skan dokumentu razem z opisem należy przesłać na wskazany przez BST. Po spełnieniu tego wymogu taki tłumacz zostaje dołączony do listy dyskusyjnej oraz uzyskuje dostęp do wszystkich informacji czy oferty kierowanej do klientów.

Każdego, kto zostanie członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, obowiązuje Karta Tłumacza BST. W tym miejscu warto poznać obowiązki osoby należącej do BST. Należą do nich m.in.: dbanie o dobre imię stowarzyszenia, troska o wysoką rangę zawodu tłumacza, regularne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych czy niestosowanie nieuczciwej konkurencji (pełna lista obowiązków składa się z 11 punktów, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej organizacji).

Tłumacze zrzeszeni wokół Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy to osoby związane zawodowo z następującymi językami: angielskim, chorwackim, czeskim, duńskim, francuskim i hiszpańskim. A także z japońskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, rosyjskim, słowackim, szwedzkim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.

Główne zadania Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Głównymi celami działalności stowarzyszenia jest integracja tłumaczy, wypracowanie dobrych praktyk, kładzenie nacisku na doskonalenie umiejętności zawodowych, podnoszenie renomy zawodu tłumacza i.

W statucie organizacji, a dokładniej w rozdziale II „Cele i sposoby działania” wyliczone są główne cele BST, a są to:

  • integracja środowiska tłumaczy,
  • promowanie aktywności członków stowarzyszenia,
  • pełnienie funkcji organizacji zawodowej tłumaczy,
  • reprezentowanie tłumaczy BST na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • reprezentowanie i ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy,
  • współpraca z innymi organizacjami zawodowymi tłumaczy,
  • tworzenie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie standardów świadczonych usług tłumaczeniowych,
  • pełnienie funkcji opiniotwórczej i konsultacyjnej w zakresie dotyczącym tłumaczeń i statusu prawnego tłumaczy.

i Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, http://bst.org.pl/, aktualizacja z dnia 12.08.2021.