Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy zrzesza czynnych zawodowo tłumaczy, w większości są to tłumacze przysięgli. Organizacja powstała w 2006 roku w Gdańsku, koncentruje się głównie na sprawach regionu.

Głównymi celami działalności stowarzyszenia jest integracja tłumaczy, wypracowanie dobrych praktyk, kładzenie nacisku na doskonalenie umiejętności zawodowych, podnoszenie renomy zawodu tłumaczai.

i Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, http://bst.org.pl/, aktualizacja z dnia 15.01.2020.