Branża językowa to najogólniej mówiąc wszystkie działania, których celem jest ułatwienie komunikacji międzyjęzykowej.

Komisja Europejska, a dokładniej Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń, wylicza, że przemysł językowy tworzony jest przez wielu specjalistów, wśród których znajdują się.: tłumacze pisemni i ustni, eksperci tworzący napisy i dubbing, specjaliści od lokalizacji, osoby pracujące przy międzynarodowych konferencjach organizacji, nauczyciele języków, konsultanci językowii.

GALA (Globalization and Localization Association) określa branżę językową wprost jako „duży biznes”ii. Ma to swoje potwierdzenie w konkretnych liczbach, które ukazują badania przeprowadzone przez CSA (Common Sense Advisory) – szacuje się, że w 2019 roku globalny rynek usług i technologii językowych wart był 49,60 mld USDiii.

Statista w wyliczeniach „Industry revenue of translation and interpretation activities in Poland from 2011 to 2023” podaje, że branża tłumaczeń ustnych i pisemnych w Polsce może zarobić do 73,6 mln USD do 2023 rokuiv.

i Komisja Europejska, hasło „branża językowa”, https://ec.europa.eu/info/departments/translation/language-industry-platform-lind_pl, aktualizacja z dnia 15.01.2020.

ii GALA (Globalization and Localization Association), „Language Industry. Facts and Data”, https://www.gala-global.org/industry/industry-facts-and-data, aktualizacja z dnia 15.01.2020.

iii CSA Research, informacja prasowa: „Global Market for Outsourced Translation and Interpreting Services and Technology to Reach US$49.60 Billion in 2019”, https://csa-research.com/More/Media/Press-Releases/ArticleID/546/Global-Market-for-Outsourced-Translation-and-Interpreting-Services-and-Technology-to-Reach-US-49-60-Billion-in-2019, aktualizacja z dnia 15.01.2020.

iv Statista, „Industry revenue of »translation and interpretation activities« in Poland from 2011 to 2023”, https://www.statista.com/forecasts/394993/translation-and-interpretation-activities-revenue-in-poland, aktualizacja z dnia 15.01.2020.