Certyfikacja tłumacza jest to dowód potwierdzający umiejętności tłumacza, który wydaje upoważniony do tego organ.

W Polsce np. standardy związane z tłumaczeniem przysięgłymi reguluje odpowiedni departament Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy tłumacz, który chce dołączyć do grona osób wykonujących ten zawód musi przejść egzamin państwowy. Po jego zaliczeniu następuje wpisanie na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych – jest ona dostępna na stronie ministerstwaii.

i Minerstwo Sprawiedliwości, „Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego”, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zasady-wykonywania-zawodu-tlumacza-przysieglego, aktualizacja z dnia 16.01.2020.

ii Ministerstwo Sprawiedliwości, „Lista tłumaczy przysięgłych”, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego, aktualizacja z dnia 16.01.2020.