Pod skrótem CPD kryje się tzw. ciągły rozwój zawodowy.

CPD Standards Office definiuje to pojęcie jako: „celowe utrzymanie i rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania w kontekście zawodowym”i.

Może się on odbywać drogą formalnej ścieżki edukacji (np. kursy, seminaria czy warsztaty prowadzone przez profesjonalnych instruktorów), jak i nieformalnie (zdobywanie nowych umiejętności w miejscu pracy, mentoring, e-learning czy samodzielna nauka).

Termin ten może być też stosowany w odniesieniu do fizycznego folderu lub portfolio, które dokumentuje rozwój kariery danej osoby.

Jego głównym celem jest dokumentowanie naszego rozwoju zawodowego w celu analizy, refleksji i koncentracji na dalszym uczeniu się i zdobywania doświadczenia.

W niektórych firmach istnieje wymóg, aby każdy pracownik w ciągu roku kalendarzowego podjął określoną ilość działań wpływających na jego rozwój. Wszystko należy udokumentować jako warunek np. członkostwa w jakiejś organizacji zawodowej.

i CPD Standards Office, „What is CPD?”, https://www.cpdstandards.com/what-is-cpd/, aktualizacja z dnia 16.01.2020.