Jedną z najbardziej przystępnych definicji tego pojęcia podaje Crowdsourcing Week (CSW). Wyjaśnia, że crowdsourcing jest to angażowanie jakiejś grupy czy społeczności w świecie cyfrowym, aby osiągnąć wspólny cel (może nim być rozwiązanie problemu, uzyskanie jakiejś usługi, podniesienie wydajności czy innowacyjność)i.

Z kolei tłumaczenie crowdsourcingowe to takie tłumaczenie, nad którym pracuje jednocześnie kilka osób i nie ma formalnego podziału treści między nimi.

i Crowdsourcing Week (CSW), hasło „crowdsourcing”, https://crowdsourcingweek.com/what-is-crowdsourcing/, aktualizacja z dnia 09.02.2020.