Deadline jest to określona lub umówiona granica czasowa, przed jaką mamy wykonać konkretną czynność czy rzecz, np. przygotować tłumaczenie książki.

Dodać można, że deadline może być „twardy” lub „miękki”. W pierwszym przypadku chodzi o termin nieelastyczny, który dotyczy zwykle bardzo dużych i ważnych projektów będących częścią większych procesów. W drugim przypadku termin ostateczny może być bardziej zmienny.

Terminowość i dotrzymywanie deadlinów to w branży tłumaczeń jedna z podstawowych cech renomowanych dostawców.