Pod angielskim pojęciem „exact match” kryje się tzw. „dokładne dopasowanie”. Mamy z nim do czynienia, gdy bieżący segment jest identyczny z tym przechowywanym w pamięci tłumaczeniowej.

Kiedy masz z nim do czynienia oznacza to, że dany segment /zdanie już wcześniej zostało przetłumaczone.

Określane także jako dopasowaniem 100%i.

i Wikipedia, hasło „dokładne dopasowanie”, https://en.wikipedia.org/wiki/Translation_memory, aktualizacja z dnia 18.01.2020.