Domyślna internacjonalizacja oparta na języku polega na tym, że każdy ciąg struktury internacjonalizacji stworzony jest na początku w jednym języku.