Dopasowanie rozmyte jest to technika, którą stosuje się w przypadku tłumaczenia wspomaganego komputerowoi, a także w innych powiązanych aplikacjach. Samo dopasowanie rozmyte oznacza mniejsze niż stuprocentowe.

Techopedia definiując to pojęcie podkreśla, że metoda ta pozwala na poprawę zdolności zapytań dopasowujących. Działa to w ten sposób, że poprzez konkretne słowa stara się wyszukać w bazie danych wszystkie pasujące frazy, a także zdaniaii.

i Wikipedia, hasło „dopasowanie rozmyte”, https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_matching_(computer-assisted_translation), aktualizacja z dnia 18.01.2020.

ii Techopedia, hasło „fuzzy matching”, https://www.techopedia.com/definition/24183/fuzzy-matching, aktualizacja z dnia 18.01.2020.