Za skrótem DTP (Desktop Publishing) kryje się tzw. „publikowanie zza biurka”.

Pierwotnie termin ten odnosił się do przygotowania materiałów na komputerze, które dalej miały być powielane poligraficznie. Współcześnie terminem tym określa się także przygotowanie dokumentów do publikacji w formie cyfrowej.

Walorem DTP jest to, że technologia ta pozwala każdemu na samodzielne publikowanie różnego rodzaju treści.