Dzielenie i łączenie /scalanie segmentów wykorzystuje się do uzyskania lepszej jakości tłumaczeń dla różnych regionów.