Encyklopedia PWN podaje, że łacińskie „educatio” oznacza „wychowanie”, „wykształcenie”, a edukacja jest to „ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności”i.

Można powiedzieć, że edukacja tłumacza w najbardziej ogólnym znaczeniu są to wszystkie procesy, a także działania mające na celu wychowanie osobyii.

Przybiera formę formalną, nieformalną, nieoficjalną, samoedukacji czy akcydentalnąiii.

Dodajmy, że w Polsce mamy do czynienia z systemem oświaty, który koordynuje Ministerstwo Edukacji Narodowejiv.

Infeld.org z kolei przedstawia nam pojęcie edukacji jako swojego rodzaju „bramę” do wiedzy, która każdemu z nas umożliwia czerpanie z możliwości świata. Brzmi ona tak: „edukacja to mądra, pełna nadziei i szacunku pielęgnacja nauki podejmowana w przekonaniu, że wszyscy powinni mieć szansę na udział w życiu”v.

Niezależnie od tego kto i o jakie elementy rozbudowuje pojęcie edukacji, odgrywa ona ważną rolę w życiu każdego człowieka.

W kontekście wykonywania zawodu tłumacza jest niezbędna do zdobycia wiedzy i potrzebnych umiejętności.

Warto zaznaczyć, że wielu przedstawicieli tego środowiska to osoby, które do swojej pozycji w branży doszły drogą nieformalnej edukacji i ciągłego rozwoju.

i Encyklopedia PWN, hasło „edukacja”, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

ii Elżbieta Rogalska, „Edukacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna”, http://www.publikacje.edu.pl/pdf/11874.pdf, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

iii Wikipedia, hasło „formy edukacji”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

iv Ministerstwo Edukacji Narodowej, hasło „organ oświaty”, https://www.gov.pl/web/edukacja/glowne-zadania, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

v Infed.org, hasło „edukacja”, http://infed.org/mobi/what-is-education-a-definition-and-discussion/, aktualizacja z dnia 18.01.2020.