Ekonomia treści jest to takie podejście do tworzonych treści, aby były one użyteczne, wartościowe i przede wszystkim angażujące dla ludzi /odbiorców docelowych.

W literaturze źródłowej coraz częściej mówi się o tzw. New Content Economy. Wiąże się to z tym, że treść ma coraz krótszą żywotność i wymaga nowego podejścia, które przełoży się na jej „świeżość”, atrakcyjność, i przydatnośći.

Ekonomia treści to także więcej pracy dla tłumaczy.

i Overit, hasło „New Content Economy”, http://overit.com/blog/new-content-economy, aktualizacja z dnia 18.01.2020.